Biskop Åsa Nyström deltog i Samtal på Residenset

Nyhet Publicerad

Nyligen fördes digitala informella rundabordssamtal på residenset i Luleå mellan inbjudna gäster och Länsstyrelsens högsta ledning, Norrbottens landshövding Lotta Finstorp och länsråd Johan Antti. Vår biskop Åsa Nyström var inbjuden att tala. Det blev ett samtal som gav mersmak.

Just nu lever länets invånare under särskilda förhållanden med anledning av coronapandemin - i en kris mycket mer långdragen än vad vi kunnat förutse.

Av den anledningen ville Lotta Finstorp, ny landshövding i Norrbotten, bjuda in representanter från en rad olika företag och organisationer till informella  "Samtal på Residenset" med syfte att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets hållbara utveckling.

Detta samtal tog sitt avstamp i vad vi lärt oss under denna period och vad vi tar med oss in i framtiden. ​

I programmet gav biskop Åsa Nyström och Norrbottensteaterns chef Gunilla Röör utblickar kring frågor som "Hur undviker vi att samhället dras isär?" och "Vad händer när tillgången till ett ”kitt”, som exempelvis kultur, idrott eller andra mötesplatser begränsas?",

- Det var ett tydligt kulturfokus i fredagens samtal, berättar biskop Åsa Nyström, och det kändes fint att kunna berätta att Svenska kyrkans kulturverksamhet har ett samhällsekonomiskt värde på 2,3 miljarder kronor enligt en undersökning från 2020 och att det gör oss till en av landets största kulturaktörer. Men jag kunde också relatera till vad det betyder att utöva kultur då jag har personliga erfarenheter av att vara musiker och sångare och längtan efter att åter få uppleva kultur i våra kyrkor.

- Utöver kulturens värde talade jag också om "det uteblivna kittet". Hur pandemin har påverkat till exempel de nyblivna föräldrarna som inte får lägga sitt nyfödda barn i sina mor- och farföräldrars famn, om saknaden av platsen för de stora generationsöverskridande mötena med livsavgörande händelser där många samlar sina släkter för första gången som till exempel vid dop. Om att inte få gå fram i kyrkan och göra ett "statement" för att få bekräfta sin kärlek. Hur ensamt föräldraskapet blir när det inte finns öppna förskolor där man kan möta andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Ja det är så mycket som inte har blivit under pandemin.

Representanter från exempelvis Luleå Hockey, BC Luleå, Skatteverket, Norrbottens kommuner, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten var några av åhörarna och deltagarna.

 

Åsa Nyström:
-  Jag visade en bild som jag tycker om och redogjorde kort för vad Svenska kyrkans samarbete med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) betytt för våra församlingar och stift  och inte minst för våra medlemmar. Insatserna har blivit ett "kitt" och en motpol till isärdragningen i samhället under pandemin.

- Det var ett engagerat möte och Norrbottens landshövding delgav att hon ska bjuda in till ett nytt samtal på residenset snart.
- Vi var övertydliga med att ”tillsammans är bäst”. Vi bidrar alla med att återskapa kittet och bärkraften.