Deltagarna vid klimatkonferensen representerade olika kyrkor i arktisområdet.
Foto: Karen Kuhnert

Arktiska kyrkor möttes i Storforsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 5–8 oktober 2015 ägde en arktisk klimatkonferens rum i Storforsen, Norrbotten. – Arktis är epicentret för klimatorättvisan, sa biskop Mark MacDonald från Kyrkornas världsråd.

Omkring 30 deltagare från kyrkorna i det arktiska området samlades i Storforsen för en fyra dagar lång konferens om urfolk och Arktis. Det var representanter från ursprungsbefolkningar, biskopar, pastorer och handläggare från lutherska, katolska och ortodoxa kyrkor i Sverige, Norge, Finland, Kanada och USA.

Vittensbörd om hur ursprungsbefolkningen påverkas

Flera av deltagarna vittnade om hur samer och andra ursprungsbefolkningar dagligen ser klimatförändringarna. Det handlar bland annat om sjöar som torkat ut då permafrosten försvunnit, hur trädgränser flyttar sig och påverkar djurens föda.

Teologin förändras med klimatet

Marion Grau, norsk professor som bott många år i USA, höll under onsdagen ett föredrag om arktisk teologi och andlighet. Hon gav deltagarna mycket att fundera på, bland annat teologins roll.
   – Klimatförändringarna förändrar allt, det betyder också att teologin ändras. Klimatet är där vi ser förändringarna först, genom död och stora förluster. Men det positiva är att livet inte tar slut. Det negativa är att saker och ting blir svårare, vi har problem med hur livet ändrar sig.
   Marion Grau talade också om migrationen, både av människor och djur. Polarfåglar och insekter som dyker upp på nya platser där några kommer överleva, andra inte.
   – Det handlar inte längre om att stoppa den globala uppvärmningen, utan hur vi lever med den och jobbar med den. Vi har inte tid nu, och vi hade det inte för trettio år sedan heller.

Inte tid att skylla på någon

Dag Hedin, Luleå stifts projektledare för hållbar utveckling, deltog i ett panelsamtal utifrån Marion Graus föredrag.
   – Även de minsta insatserna är viktiga nu. Det är inte tid att skylla på någon, det är tid för förändring, sa Dag Hedin bland annat och pekade på vikten av att kyrkorna är just kyrkor.
   – Kyrkornas dialog med andra är viktig, men vi måste vara kyrka, inte Greenpeace eller någon annan organisation. Och vi måste lämna behovet av makt för behovet av sanning. Hur kan vi lyssna på naturen för att försona oss med naturen? Det är svårt, men vi behöver börja tänka i de banorna.

Stora förhoppningar till klimatmötet i Paris

Konferensens stora förhoppning är att klimatmötet i Paris, december 2015, ska leda till ett starkt klimatavtal. FN:s klimatpanel skrev i sin senaste rapport om de tydliga förändringarna i Arktis, vilka får både sociala och ekonomiska följder.
Samtidigt var några av deltagarna försiktigt positiva:
   – Är Paris brytpunkten? Vi får se.

Klimatkonferensen...

... arrangerades av Svenska kyrkan och Kanadas kristna råd. Deltagarna kom från Sverige, Kanada, USA, Norge och Finland.

Inslag från SVT Nordnytt

Klimatflyktingarna - de nya flyktingströmmarna

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.