Årets fasteaktion slog rekord

Nyhet Publicerad

Församlingar i Luleå stift samlade in 3,5 miljoner kronor i årets fasteaktion. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående år. Totalt samlades 61,6 miljoner kronor in till arbetet för allas rätt till mat, ett rekordstort insamlingsresultat.

I Luleå stift samlades drygt 3 529 900 kronor in till Act Svenska kyrkans fasteaktion. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående år. Per invånare handlar det om 6,74 kr.

– Kan konstatera att insamlingsarbetet har en stark ställning i Luleå stift. Vi riktar ett stort tack till alla som med engagemang och lokala initiativ bidragit till årets insamlingsresultat, säger Anders Höglund, handläggare för idealitet och engagemang i Luleå stift.

Fasteaktionen hade temat Dela lika under samma himmel och totalt samlades 61,6 miljoner kronor in, vilket är nytt insamlingsrekord. Den stora ökningen av gåvor förklaras med det oroliga världsläget.

– En bidragande orsak till den kraftiga ökningen är ju tyvärr kriget i Ukraina som orsakat en humanitär katastrof i vår närhet. Behoven av katastrofinsatser, inte bara i Ukraina utan även i många andra länder, kommer att öka den närmaste tiden då konflikten även påverkar tillgång och pris på spannmål och andra matvaror globalt, säger Anders Höglund.

Psalmhälsningar från biskopen

I samband med fasteaktionen kunde den som ville köpa psalmhälsningar av Luleå stifts biskop, Åsa Nyström. Det blev totalt 24 stycken hälsningar som inbringade 7 260 kronor till arbetet för allas rätt till mat.

 

 

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.