Meny

5 motioner till kyrkomötet från Luleå stift

När motionstiden för höstens kyrkomöte gick ut hade 56 motioner inkommit. Fem av dessa är underskrivna av ledamöter från Luleå stift.

Motionstiden till kyrkomötet gick ut den 1 augusti. Totalt har 56 motioner inkommit, varav fem är underskrivna av ledamöter som representerar Luleå stift:

  • 18: Katekes som uppmärksammar samiska erfarenheter
  • 22: Undervisning ledd av lekmän
  • 33: Fler Alphakurser i Svenska kyrkan
  • 38: Ökade resurser till Svenska kyrkan i utlandet
  • 44: Svenska kyrkan i utlandet

Läs alla motioner och skrivelser >​

Tematiskt kyrkomöte

Detta är första gången Svenska kyrkan håller ett tematiskt kyrkomöte, vilket innebär att motionerna också ska ha en anknytning till temat eller till en skrivelse. Det innebär att det inte är säkert att samtliga 56 motioner kommer att behandlas.