Foto: Emma Berkman/Luleå stift

300 deltagare på fem samlingar om kyrkohandboken

Nyhet Publicerad

På pingstdagen, den 20 maj, tas den nya kyrkohandboken i bruk. Inför det har Luleå stift bjudit in till kursdagar som samlat omkring 300 personer.

Under februari och början av mars har omkring 300 personer har deltagit i kursdagen Samlas och sändas – en dag om kyrkohandboken som genomförts i Umeå, Gammelstad, Skellefteå, Lycksele och Pajala. Många av deltagarna hade redan använt det nya förslaget, men inte lika många kände sig trygga med det.

Vårt gloria, vårt kyrie och vårt frågetecken

Tillsammans med kollegor från arbetslaget fick deltagarna fundera över vad som är vårt gloria, det omistliga i gudstjänstlivet, vad som saknas, vårt kyrie, och hur de skulle vilja ha det.
   Några av synpunkterna var att gudstjänsten inte kan ses som en isolerad händelse och att vi:et som skapas i gudstjänsten är omistligt. Och hur involverar vi människor som inte kan svenska eller tycker att vi pratar "kyrkiska"?

Ny musik och mer på väg

Varvat med genomgång av olika delar i kyrkohandboken fick deltagarna, som främst bestod av präster och kyrkomusiker, också sjunga den nya musiken. Musiken kommer i Gudstjänstmusik A, B, C, D och E, där A till största delen är den gamla kyrkohandbokens musik. Ett önskemål har varit att det ska vara mer växelsång, vilket deltagarna fick prova på.
   Musiken kommer arbetas vidare med för att komplettera Gudstjänstmusik A, B och C, med bland annat samiskt och nordiskt material. Det kommer göras av ett musikråd som utses på nationell nivå. Läs mer under mellanrubriken "Beslutet fattades av kyrkomötet" på svenskakyrkan.se

Andra språk tillkommer

Den 20 maj, på pingstdagen, tas den nya kyrkohandboken i bruk. Utöver den kompletterande musiken kommer också kyrkohandboken översättas helt eller i delar till teckenspråk, finska, olika varieteter av samiska, romani och meänkieli, samt vissa andra språk exempelvis engelska.