Foto: Emma Berkman/Luleå stift

15,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning

Nyhet Publicerad

Stiftsstyrelsen har beslutat att fördela 15 788 148 kr i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Medlen går till 20 projekt inom Luleå stift, främst målning, tjärning och fönsteråtgärder.

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är det statliga stöd som Svenska kyrkan får för vård av kulturarvet. Ersättningen utbetalas till nationell nivå och fördelas till stiften. Stiftsstyrelserna fördelar sedan till de projekt som ansökt.

För bidragsåret 2023 har stiftsstyrelsen beviljat 20 ansökningar från församlingar och pastorat. Samtliga bedöms tillhöra prioritet 2, det vill säga att det handlar om normalt underhåll. I stor utsträckning handlar det om målning, tjärning och fönsteråtgärder.

De tre pr​ojekt i varje län som får mest bidrag är:

Norrbotten

  • Luleå domkyrka: 6 365 000 kr för fasadrenovering
  • Nederluleå kyrka: 450 000 för tjärning och underhåll av sticktak
  • Pite-Rönnskärs kapell: 172 481 kr för byte av tak, etapp 2

Västerbotten

  • Umeå stads kyrka: 3 787 342 kr för utbyte av frostskadad fog och tegel, etapp 4 av 4
  • Holmsunds kyrka: 1 075 000 kr för ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel
  • Tärna kyrka: 1 005 000 kr för målning

Kyrkounderhållsbidrag om 2,2 miljoner fördelat

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är tänkt att vara ett komplement till kyrkoantikvarisk ersättning, när det gäller vård och underhåll av kyrkobyggnader.

Stiftsstyrelsen fördelade 2 235 000 kr. Det årerstår cirka 1,6 miljoner kronor att fördela senare.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.