130 på dagar om kyrkopedagogik

Nyhet Publicerad

Den 27–28 augusti samlades anställda och ideella från hela stiftet till Forumdagar inom området 0–18 år. Temat var "Kyrkan – en plats för alla", med fokus på kyrkopedagogik.

Drygt 130 personer deltog i årets Forum 0–18. Dagarna hade temat "Kyrkan – en plats för alla", med fokus på kyrkopedagogik. Bland deltagarna fanns framför allt församlingspedagoger men också diakoner, präster, kyrkomusiker och andra intresserade.
   – Jag är otroligt glad över det stora intresset för kyrkopedagogik, säger Maria Berglund, stiftspedagog på Luleå stift, som också särskilt uppskattade bredden i yrkesgrupper som deltog.

Att göra kyrkan tillgänglig för alla åldrar

Gud, ge oss en plats där alla får rum, där du ger oss det som håller oss vid liv. Gud, ge oss plats för ditt evangelium. Att bli den jag är, är mitt enda alternativ. Gud, ge oss rum för nya perspektiv.

Stefan Olofsson, 2018

Arrangörerna hade bjudit in en internationell föreläsare, kyrkopedagogen Inge Hansen från Hamburg som arbetat med frågan i 40 år.
   – Människor som bor i städerna har börjat uppskatta kyrkan som lugna platser. Kyrkobyggnader har blivit attraktiva, säger Inge Hansen och tillägger att kyrkopedagogiken syftar till att öppna upp kyrkan för människor i alla åldrar, och att de ska förstå meningen med kristna kyrkor – och budskapet.
   Föreningen Inge Hansen arbetar med utbildar över hela Tyskland, främst kyrkguider och ideella till skillnad mot i Sverige där det framför allt är anställda som arbetar med kyrkopedagogik.

Seminarier och föredrag i dagarna två

Under dagarna har deltagarna kunnat välja bland olika seminarier för att lära sig mer om kyrkopedagogik. Församlingar runtom i stiftet har delat med sig av sina erfarenheter om kyrkvandringar, Messy Church, pedagogiska stationer i kyrkan, arkitektur och mycket mer.
   Konferensen avrundades med ett föredrag i Luleå domkyrka där Arne Wiig, präst och forskare med mera, talade om kyrkorummets synliga och osynliga symbolik. Därefter fick deltagarna prata ihop sig om hur arbetet kan fortsätta på hemmaplan, innan den avslutande sändningsmässan.

Biskop Åsa nyströms bön på inledningen

Du ser alla barn och ungdomar som finns runtom i bygden där vi jobbar. Vi ber att vi ska få vara några som får vidga deras liv, att få ett liv med dig.

Vi ber för alla som fattar beslut för barns livsvillkor. Vägled dem med helig Ande.

Amen.

Barn och unga

Svenska kyrkans verksamhet för barn, unga och unga vuxna bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.