Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljö och hållbar utveckling

”Lär mig att minnas att denna jord och icke blott himlen är din.” (Sv Ps 183:3) Luleå stift vill med sitt arbete skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och vardefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den. 

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden

Nu går utvecklingen åt ett håll då framtiden för vår planet äventyras. Därför måste vi nu tillsammans göra vad vi kan för att skapa långsiktig hållbarhet som garanterar en framtid för kommande generationer.

Miljöarbetets tre pelare i Luleå stift

Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre pelare:

  • Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt)
  • Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt)
  • Att leva som vi lär (etisk aspekt)

Detta betyder att

  • Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.
  • Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling. Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet.
  • Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Kontaktpersoner

Dag Hedin

Dag Hedin

Luleå stift

Hållbarhetsfrågor och teologisk utveckling

Lotta Magnusson

Lotta Magnusson

Luleå stift

Miljödiplomering