Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar som fyllt 16 år vara med och välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

I kyrkovalet väljs förtroendevalda till tre delar av Svenska kyrkan: kyrkofullmäktige i ditt lokala sammanhang, stiftsfullmäktige i det av de 13 regionala stiften där du är bosatt, och kyrkomötet som är nationellt.

Tidigare nyheter från Luleå stift om kyrkovalet 2021

Kontakt

Åsa Björkman

Åsa Björkman

Valansvarig, Luleå stift

Sofia Larsson

Sofia Larsson

Valhandläggare, Luleå stift

Emma Berkman

Emma Berkman

Pressekreterare/kommunikatör