Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar som fyllt 16 år vara med och välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

I kyrkovalet väljs förtroendevalda till tre delar av Svenska kyrkan: kyrkofullmäktige i ditt lokala sammanhang, stiftsfullmäktige i det av de 13 regionala stiften där du är bosatt, och kyrkomötet som är nationellt.

Valansvarig, Luleå stift

Åsa Björkman

Åsa Björkman

Luleå stift