JUBELeum – Svenska Kyrkans Ungas adsventshelg

Välkommen till JUBELeum, en adventshelg för ungdomar och unga vuxna (15–30 år) i Luleå stift. Vi ses i Luleå den 1–3 december 2023!

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift och Luleå stift hälsar er välkomna till JUBELeum – en adventshelg för ungdomar och unga vuxna 15–30 år. I samband med helgen, firar vi också Svenska Kyrkans Ungas 30-årsjubileum.

Helgen kommer att ge möjlighet till gemenskap, workshops, gudstjänster, föreläsningar och fördjupning. Det kommer att finnas två spår: ett för ungdomar och ett för unga vuxna.

På lördagskvällen kommer det att vara en festmiddag, där ni gärna för bidra med tal/sång/musik eller något annat inslag som kan förgylla middagen!

. . .

Foto toppbild: Gustaf Hellsing/Ikon

Program

Här hittar du programmet för Svenska Kyrkans Ungas JUBELeum. Med reservation för ändringar.

Under lördagen gör vi en del saker gemensamt och ibland uppdelat mellan ungdomar och unga vuxna.

Alla aktiviteter äger rum på stiftskansliet (Stationsgatan 40) eller i Luleå domkyrka. På lördagen har vi aktiviteter på Alcatraz (Spantgatan 12), dit det går gemensam buss och församlingsmedarbetare finns med.

Boendet äger rum på Mjölkuddsgården (Mjölkuddsvägen 285), Bergnäskyrkan (Höträskvägen 2–4) och vandrarhem i centrala Luleå.

17.00  Registrering, stiftskansliet
17.30  Middag, stiftskansliet
19.00  KUL-mässa, Luleå domkyrka
Ca  20.00–22.00  KUL för ungdomar, EFS-kyrkan
Ca 20.00–22.00  Mötesplats för unga vuxna, Diakonins hus
23.00  God natt, olika boenden

08.00  Frukost, stiftskansliet
09.00  Morgonbön, Luleå domkyrka
09.15–10.00  TillTro med biskop Åsa Nyström, Luleå domkyrka
10.00–10.15  Fika, Luleå domkyrka
10.15–10.55  Sång och rytm med Jonas Wassermann, Luleå domkyrka
10.55–11.10  Paus
11.10–11.45  Forts. sångworkshop, Luleå domkyrka
11.45–13.00  Lunch, stiftskansliet

Ungdomar 15-18 år
13.00  Buss till Alcatraz
13.30–14.30  Prison island, Alcatraz
14.30–15.00  Fika
15.00  Buss till stiftskansliet 
15.20-17.00  Workshops, stiftskansliet

Välj två av tre:

  1. Kreativ workshop, Marina Lundberg, Karin Belinki-Jonsson
  2. Dela liv, dela tro, Anna Grenholm, Camilla Rönnbäck
  3. Meditation, Ulrika Enström, Ida Marcusson

15.20–16.00  Workshop pass 1
16.00–16.15  Paus
16.15–16.55  Workshop pass 2
16.55–18.00  Paus

Unga vuxna
13.00–13.45  Introduktion till meditation och meditation med Ulrika Enström och Ida Marcusson, stiftskansliet
13.45–13.55  Paus
13.55–14.45  Dela liv, dela tro med Anna Grenholm och Camilla Rönnbäck, stiftskansliet
14.45-15.15  Fika
15.15  Buss till Alcatraz
15.30–16.30  Prison island, Alcatraz
16.45  Buss till stiftskansliet

17.00–18.00 Paus, stiftskansliet
18.00–20.45  Festmiddag
21.00  JUBELeumsmässa, Luleå domkyrka
23.00  God natt

Städa och packa ihop
09.00–10.30  Adventsfrukost, stiftskansliet
11.00  Adventsgudstjänst, Luleå domkyrka

Anmälan

Grupper anmäler sig via församlingen. Hitta din församling

Anställd i församlingen anmäler sedan gruppen via webbformulär

Sista anmälningsdag: 10 november

Kostnad: 600 kr

I priset ingår boende och mat. Det kommer att finnas möjlighet till boende på vandrarhem eller golvlogi. Om någon önskar annat boende ordnas det på egen hand och är inte inkluderat i kostnaden.

Du som är 19 år och äldre kan anmäla dig via webbformulär

Sista anmälningsdag: 10 november

Kostnad: 600 kr

I priset ingår boende och mat. Det kommer att finnas möjlighet till boende på vandrarhem eller golvlogi. Om någon önskar annat boende ordnas det på egen hand och är inte inkluderat i kostnaden.

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Luleå stift finns 16 lokalavdelningar.

En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.