Internationella grupper

I den internationella gruppen samlas allt församlingen ser som sitt internationella engagemang för alla åldrar och rättvis handel.

Vi är alla en del av den världsvida kyrkan, en kyrka som har ett universellt uppdrag. Vi kan hjälpa och stödja varandra och vårt uppdrag är inte begränsat till Sverige eller svenskar. Svenska kyrkan har också ansvar för den verksamhet som bedrivs utanför landets gränser, med internationell mission och diakoni.

Internationella gruppens uppdrag
Internationella gruppen är motorn i församlingens internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete ska känna sig välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet så att det blir en angelägenhet för hela församlingen och genomsyrar verksamheten.

Uppgiften i församlingen
Den internationella gruppens uppgifter i församlingen är att upprätthålla och öka det internationella engagemanget informera om det internationella arbetet
bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet.

Läs mer om innternationella grupper

Här kan du läsa mer om vad internationella grupper gör och hur man startar en egen.