Inspirationsdagar för unga ledare

Nu har vi glädjen att välkomna unga ledare och deras handledare till inspirationsdagar för unga ledare i Luleå stift! Vi samlas under temat "Hur leder vi varandra?"

Tre dagar i umeå

Vi öppnar upp för fler och möts på Strömbäcks folkhögskola i Umeå den 24–26 januari 2020 för att utveckla vårt ledarskap. Prata ihop er i er ledargrupp och anmäl er!

Innehåll

Unga ledare, tillsammans med andra unga och äldre ledare, möts för att fira gudstjänst och fördjupa sig i det egna ledarskapet. Undervisning och samtal som handlar om församlingsliv, gudstjänst och kristen tro. På plats väljer de unga ledarna fördjupningsspår som ni deltar i hela tiden.

Preliminärt pogram

Fredag 24 januari
Inkvartering från 16.00
18.00   Middag
19.00   Välkommen och lära-känna
20.00   Walk and talk till kyrkan
21.00   Gudstjänst med biskop Åsa Nyström
21.45   Kvällsfika

Lördag 25 januari
07.30   Frukost
08.45   Morgonbön
09.15  Inspiratör
12.00  Lunch
12.45  Uteaktivitet
13.45  Paus
14.00  Lunchandakt
14.30  Inspirationspass
15.30  Fika
15.45  Fördjupningsspår
17.15   Paus
18.00   Middag
19.30   Gudstjänst
20.30   Kvällsaktiviteter, mys och skoj

Söndag 26 januari
08.30    Frukost, packning, städning
09.30   Basgrupp
10.15   Inspiratör
12.30   Lunch
Hemfärd

Mål för inspirationsdagarna

Unga ledare ska efter Inspirationsdagarna uppleva att de har växt i sin uppgift som ledare, fördjupats i sin kristna tro och utvecklats/inspirerats tillsammans med andra unga ledare och handledare. De har också fått uppleva att de är en del i ett större sammanhang genom viktiga möten med andra unga ledare från andra församlingar.

Ta ansvar

Under dagarna kommer det finnas flera tillfällen att leda andakter, roliga aktiviteter och tänkvärda övningar. I samråd med handledare i församlingarna kommer vi sprida ansvaret så alla blir delaktiga.

Basgrupper

Under dagarna kommer vi att delas in i basgrupper. Där jobbar vi tillsammans med att fördjupa oss i i helgens innehåll och dela personliga erfarenheter.

Handledare

Handledare från församlingarna ska följa med de unga ledarna. Handledarna kommer att ha egna samlingar under inspirationsdagarna.  Information om helgen kommer till handledarna efter anmälningstidens slut.

Hämta hem

Anmälan

Mer information och anmälan

Obs! Sista anmälningsdag 7 januari 2020.

Kostnad: 500 kr/person