Egendomsförvaltningen

Prästlönetillgångarna förvaltas av egendomsförvaltningen. I Luleå stift finns en stiftsjägmästare och tre stiftsskogvaktare som arbetar i tre distrikt.