Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Tidsplan för biskopsvalet

Stiftsstyrelsen i Luleå stift har fastställt en tidsplan för valet


18 juni
Senaste datum för val av elektorer och ersättare för dessa på lokal nivå.

18 september 
Röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt upprättas och anslås på stiftets anslagstavla, 30 dagar före den dag nomineringsvalet sker.

17 oktober kl 13:00 - ca 17:00 på Kulturens hus i Luleå
Nomineringsvalet genomförs för att få fram kandidater. Vid detta val kan alla röstberättigade nominera namn. När nomineringen är avslutad röstar man. De som då fått minst 5 procent av rösterna går vidare till biskopsvalet. Resultatet anslås på stiftets anslagstavla och överklagandetiden om en vecka påbörjas. 

25 oktober 
Resultatet av nomineringsvalet överlämnas till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar där det görs en prövning av kandidaternas behörighet. När ansvarsnämnden har lämnat sitt beslut presenteras kandidaterna på Luleå stifts hemsida.

7 november 
Utfrågning/hearing av kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Hearingen kommer att visas på Luleå stifts hemsida.

14 november 
Biskopsval. Den kandidat som får mer än 50 % av rösterna blir biskop. Om ingen uppnår 50 % går de två med flest röster vidare till valomgång två. Preliminärt valresultat presenteras.

5 december 
En eventuell andra valomgång av biskopsvalet genomförs. Preliminärt valresultat presenteras.

26 maj 2018
Biskop Hans Stiglund lägger ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka och avslutar därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift 

3 juni 2018
Luleå stifts nya biskop vigs av ärkebiskopen i Uppsala domkyrka.

10 juni 2018
Luleå stifts nya biskop välkomnas till stiftet i Luleå domkyrka.