Foto: Piteå församling

Är du intresserad?

Vi erbjuder praktikplatser och arbetsträning med dina behov och förutsättningar i fokus.

Hos oss arbetar var och en efter sin förmåga och bidrar till ett mänskligare samhälle – ett samhälle där människor behövs. Vi behöver dig.

Vad gör man?

Dagarna på S:t Mary har rutiner som du ska kunna känna igen och känna dig trygg med. De inleds med en morgonsamling, följt av olika aktiviteter som du kan välja mellan. Det kan exempelvis röra sig om att sy, stöpa ljus, baka, driva caféverksamhet, eller jobbskuggning. Vi ordnar med uppföljning till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Hur ska jag orka?

Grupperna är små och dagarna utformas utifrån vad som passar dig. Det kan exempelvis vara så att det till en början räcker med att arbeta någon enstaka timme, för att sedan utöka tiden i din egen takt. Helt utifrån vad du känner fungerar.

Vem kan jag prata med?

Vi erbjuder både gruppsamtal och enskilda samtal där du får stöd att hantera livets utmaningar och möjligheter. Vi har tystnadsplikt.

Hur går jag till väga?

I Luleå stift finns S:t Mary i tre församlingar. Haparanda, Piteå och Sävar-Holmön. Ta kontakt med någon av dessa församlingar nedan.