Arbets- och personalutskottet

Arbets- och personalutskottets sammanträden 2021

APU sammanträder kl. 13.00–16.00 om inget annat anges.

 • 2 februari , kl. 10.00–15.00
 • 16 mars
 • 2 juni, kl. 10.00–15.00
 • 31 augusti
 • 4 oktober kl 09.00–12.00
 • 24 november, kl 09.00–12.00

arbets- och personalutskottets sammanträden 2022

APU sammanträder kl. 13.00-16.00 om inget annat anges.

 • 14 mars
 • 31 maj
 • 7 september
 • 29 september (digitalt)
 • 28 november (digitalt)