Foto: No-longer-here/Pixabay

Ansök till biskopens råd för unga vuxna

Här kan du som är 19–30 år skicka in en ansökan till att bli del av biskop Åsa Nyströms råd för unga vuxna i Luleå stift.

Hej!

Vi söker dig som är 19–30 år och vill vara en del av biskop Åsa Nyströms råd för unga vuxna!

Har du tankar och åsikter om hur Svenska kyrkan kan bli än mer relevant för unga människor? Då kanske du är en av tolv delagare i Biskopens råd för unga vuxna, en ny plattform för samtal om hur kyrkan ska utvecklas och få större betydelse i ungas liv!

Rådet utses för ett år i taget. Vi vill se en bredd, exempelvis när det gäller geografisk spridning, kyrklig erfarenhet och språkliga minoriteter.

Sista ansökningsdag: 26 november 2021.

Välkommen att ansöka!

Rådet träffas två gånger. Den 7 februari 2022 (digitalt) och 2–3 april 2022 (Munkvikens lägergård).

Luleå stift står för omkostnader (resa, kost och logi) i samband med träffarna.