Foto: Magnus Aronson/IKON

Volontär

Här kan du läsa om möjligheten att vara volontär i Luleå domkyrkoförsamling.

Vem kan bli volontär i församlingsarbete?

Alla som är villiga att erbjuda tid, förmågor, kärlek, omsorg, förbön eller kunnande kan bli volontärer.

 

Varför bli volontär?

Att vara volontär i församlingsarbete innebär att vara del av en gemenskap där just din närvaro är viktig. Du deltar i församlingens uppdrag att vara en plats för tro, hopp, lärande och medmänsklig omsorg. Ditt uppdrag som volontär kan bli berikande och värdefullt för både dig, dina medmänniskor och för Svenska kyrkan.

 

Vad innebär det att vara volontär?

Som volontär får du ett uppdrag som passar dig och som fyller en funktion i församlingsarbetet. Du kan, utifrån dina förutsättningar, göra enstaka uppdrag eller få uppgifter som sträcker sig över tid. Du får möta människor, delta i gemenskaper och göra värdefulla insatser för andra. Som volontär gör du en frivillig insats, därför är den utan ekonomisk ersättning. Du bidrar med ditt kunnande, dina perspektiv och din personlighet. Du kan också bidra med egna idéer på verksamheter som kan berika kyrkan. Som volontär får du en handledare som håller kontakt och ger stöd och uppmuntran. Du får den utbildning som behövs för ditt uppdrag, du får handledning och inbjudningar till volontärträffar. Om du vill jobba som volontär med barn och unga krävs särskilt intyg. Om du vill får du ett skriftligt intyg efter genomfört uppdrag.

 

Exempel på uppdrag:

  • Hjälpa till vid olika caféverksamheter
  • Sjunga i kör
  • Delta i det internationella arbetet
  • Hjälpa till i barn- och ungdomsverksamheter
  • Delta i jul- eller påskvandringar
  • Delta i integrationsarbete
  • Glädja andra med sång och musik
  • Hålla domkyrkan öppen
  • Vara gudstjänstvärd på vård- och omsorgsboenden och/eller baka till dessa tillfällen
  • Vara trivselvärd på Diakoni i centrum

Hör av dig så berättar vi mer! 

Kontakt frivilligsamordnare

Vill du bli volontär i Luleå domkyrkoförsamling eller få mer information, kontakta någon av våra frivilligsamordnare:

Hertsön:

Ulrica Vedin, 0920-26 49 05
e-post: ulrica.vedin@svenskakyrkan.se

Björkskatan, Kronan:
Hans Bennebrant, tel. 0920-26 49 33

e-post: hans.bennebrant@svenskakyrkan.se

Luleå centrum:
Karin Sandlund Naréus, 0920-26 48 40

e-post: karin.sandlund-nareus@svenskakyrkan.se

Diakoni i centrum:

Kirsi Riikola, tel. 0920-26 48 17

e-post: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Örnäset:
Anna-Stina Lind, 0920-26 48 53

e-post: anna-stina.lind@svenskakyrkan.se

Sverigefinska verksamheten:

Hilkka Eriksson, 0920 -26 49 34

e-post: hilkka.eriksson@svenskakyrkan.se

Mjölkudden

Åsa Sjöberg, 0920-26 48 15
e-post: asa.sjoberg@svenskakyrkan.se

Internationella gruppen:

Susanne Palo, 0920 -26 48 28

e-post: susanne.palo@svenskakyrkan.se