Foto: Åsa Sjöberg

Torsdagsträff

Gemenskap, program av olika slag, fika och andakt blir det i Mjölkuddsgården våren 2022. Vi träffas varannan torsdag kl 13 – 14.30.

Torsdag 10 mars kl 13 – 14.30 ”Vi möter Noomi och Rut” 
Diakon Åsa berättar.

Torsdag 24 mars kl 13 – 14.30 ”På väg” 
Församlingens nye medarbetare Stig Sörlin berättar om sin väg. 

Torsdag 7 april kl 13 – 14.30 ”Som fältpräst i Mali”
Komminister Mikael Sundqvist berättar om sin tid som fältpräst i 
Mali. 

Torsdag 21 april kl 13-14.30 ”Vårbruk” 
Våren för människan och naturen.

Torsdag 5 maj kl 13-14.30 ”Vårsånger” 
Ewa Grahn Rosell och Fyrens sångfåglar sjunger tillsammans med oss.

Torsdag 19 maj kl 13-14.30 ”Våren” 
Domprost Charlott Rehnman gästar oss.

För mer information kontakta Åsa Sjöberg, diakon: 0920-26 48 15

Vi följer gällande pandemiråd. Stanna hemma om du har symtom!