Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

På Ordets och Psalmens vingar

Sjung och minns, lyssna och fördjupa dig – kom till Luleå domkyrka och stanna till kring det kristna budskapet och våra käraste psalmer.

Program våren 2019

Sju udda torsdagar kl. 18.30 i Luleå domkyrka:

 • 31/1 En liten stund med Jesus:
  Att få lyssna till och samtala med Gud.  Ida Bo-Sturesdotter Eriksson, solist.
 • 14/2 Vår Gud är oss en väldig borg:
  I Guds gemenskap är vi trygga! Anders Hedberg, solist.
 • 28/2 Saliga visshet, Jesus är min!
  Jesus fyller mitt hjärta med glädje! Sven-Olof Snellman, solist.
 • 14/3 Den kärlek Du till världen bar:
  Jesus har dött för oss! Anette Jernelöf, solist.
 • 28/3 Se, Jesus är ett tröstrikt namn:
  Jesus är vår Herre och broder! David Sundström, solist.
 • 11/4 En Fader oss förenar:
  I Kristus är vi bröder och systrar! Ing-Marie Lindgren, solist.
 • 25/4 Dina händer är fulla av blommor:
  Jesus lever! David Winander, solist.

… dessutom varje gång domkyrkokaplan Tomas Lång och domkyrkoorganist Markus Wargh.

Varmt välkommen!

 

Tomas Lång

Tomas Lång

Luleå domkyrkoförsamling

Präst