Foto: Foto: Girts Ragelis /Shutterstock

När livet utmanar

- En digital samtalsgrupp för ungdomar om hur du kan stärka din existentiella hälsa.

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen!
Vi träffas digitalt via Teams vid 6 tillfällen. Varannan 
torsdag med start 20 januari kl. 18-19.30.

Anmäl dig till: camilla.ronnback@svenskakyrkan.se
Länkar till Teamsträffarna skickar vi ut via mail.