Mässa och gudstjänst för alla åldrar

Ibland har vi mässa och gudstjänst som passar extra bra för barnfamiljer. De är lite kortare och innehåller fler och enklare psalmer.

Mässa söndag 29 januari kl. 11 i Örnäsets kyrka

Gudstjänst söndag 5 februari kl. 15 i Mjölkuddskyrkan 
(Barnkören medverkar)

Mässa söndag 26 februari kl. 11 i Örnäsets kyrka

Mässa söndag 26 mars kl. 11 i Örnäsets kyrka

Gudstjänst söndag 2 april kl. 15 i Mjölkuddskyrkan 
(Barnkören medverkar)

Mässa söndag 23 april kl. 11 i Örnäsets kyrka