Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Luncher och caféer

Fika och ät, ta del av program och gemenskap på församlingens olika mötesplatser. Varmt välkommen att vara med på de luncher och caféer som anordnas under vår- och höstterminen.

Vårterminen 2020

Luncher och caféer med program 

TISDAGSLUNCHER på Glimten, Trädgårdsgatan 23, från 28 januari till 7 april 2020. Här hittar du vårens program för tisdagsluncherna.

TISDAGSCAFÉ i Andreaskyrkan på Björkskatan, varannan tisdag, udda veckor, kl. 11.00-12.30 från 28 januari till 2 juni 2020. Kort andakt därefter program, fika 25 kronor. Möjlighet att träffa och boka tid med en diakon. Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920-26 49 05. Här hittar du vårens program för tisdagscaféerna.
Arrangeras i samarbete med Sensus. 

ONSDAGSCAFÉ PÅ DIAKONI I ÖRNÄSET, en onsdag i månaden kl. 13.00-15.00:  22 januari, 19 februari, 18 mars, 22 april och 20 maj, i stora salen i Örnäsgården. Vi bjuder på kaffe med dopp. Program för vårens onsdagscaféer i Örnäsgården hittar du här.

Skaparkaféer

DIAKONAL VERKSTAD. Varje måndag från 13 januari 2020 håller Diakonala verkstaden öppet i Örnäsgården kl. 13-16. Ett skaparkafé med samvaro och möjlighet till handarbete för försäljning till förmån för församlingens diakonala arbete. 

STICKCAFÉ. Varannan måndag, udda veckor, från 13 januari 2020, är det stickcafé på Mötesplatsen i Örnäsgården kl. 13-15. 

SKAPARVERKSTAD I MJÖLKUDDEN. Torsdagar kl. 12.30-16.30 i Mjölkuddsgården, start 16 januari 2020. Läs mer här om Skaparverkstaden.

Kyrkluncher och kyrkkaffe

SOPPLUNCH i Mjölkuddsgården torsdagar kl. 11-12.30 från 16 januari till 28 maj 2020. Vegetarisk soppa, bröd och kaffe, 30 kr. Välkommen till måltidsgemenskapen! Du behöver inte anmäla dig till lunchen.
Kontakt: Anna-Lena Ljungkvist, tel. 0920-26 48 56. 

Läs mer om kyrkkaffe och kyrkluncher som serveras i anslutning till gudstjänster eller annan verksamhet, under Program. 

Fler mötesplatser

DIAKONI I CENTRUM. Gemenskap, Möten, Sinnesro, Kaffe och smörgås, dessa är våra ledord. Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här träffar du diakoner, som kan ge till dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer. Läs här om Diakoni i centrums öppettider. 

KYRKÖPPET och DIAKONAL MOTTAGNING I ANDREASKYRKAN på Björkskatan. Varannan tisdag kl. 12-13.30 från 7 januari till 26 maj 2020. Kyrkkaffe efter mässan samt café med möjlighet att boka samtal med diakon.
Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920- 26 49 05 och Bo Nordin, präst, 0920-26 48 96.