Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Luncher och caféer

Fika och ät, ta del av program och gemenskap på församlingens olika mötesplatser. Varmt välkommen att vara med på de luncher och caféer som anordnas under vår- och höstterminen.

Vårterminen 2019

Luncher och caféer med program

TISDAGSLUNCHER på Glimten, Örnens vård- och omsorgsboende från 29 januari till 16 april 2019. Här hittar du vårens program för tisdagsluncherna.

TISDAGSCAFÉ I ANDREASKYRKAN på Björkskatan. Tisdagar udda veckor kl. 11.00-13.30. Andakt, program - exempelvis musikunderhållning eller föreläsning - och café. Smörgåsfika 25 kr. Arrangeras i samarbete med Sensus. Från 15 januari till 28 maj 2019Vårens program för tisdagscaféerna hittar du här.

Skaparkafé

DIAKONAL VERKSTAD OCH STICKCAFÉ. I Örnäsgården måndagar kl. 13-16 från 14 januari 2019. Ett skaparkafé med samvaro och möjlighet till handarbete för försäljning till förmån för församlingens diakonala arbete. Information: Hans Bennebrant, tel: 0920-26 49 33.

Volontärdrivna grupper

FRUKOSTKLUBBEN: Ett par torsdagar i månaden kl. 9.15, i Örnäsgården. En god frukost (50 kr) och därefter program eller studiebesök. Anmälan två dagar innan till 0920-26 48 77. Arrangeras i samarbete med Sensus. Start 17 januari.

Kyrkluncher och kyrkkaffe

SOPPLUNCH i Mjölkuddsgården torsdagar kl. 11-12.30 från vecka 3, 2019. Vegetarisk soppa, bröd och kaffe, 30 kr. Välkommen till måltidsgemenskapen! Kontaktperson: Anna-Lena Ljungkvist, tel. 0920-26 48 56. 

Läs mer om kyrkkaffe och kyrkluncher som serveras i anslutning till gudstjänster eller annan verksamhet, under Program.

Fler mötesplatser:

MUSIKCAFÉ PÅ DIAKONI I ÖRNÄSET. Musikcafé en gång i månaden på onsdag eftermiddagar kl. 13.00-15.00, med start 30 januari, i stora salen i Örnäsgården. Vi bjuder på kaffe med dopp. Program för vårens musikcaféer i Örnäsgården hittar du här.

KYRKÖPPET I ANDREASKYRKAN på Björkskatan. Varannan tisdag kl. 12-13.30 från 22 januari till 28 maj 2019. Välkommen till en stunds gemenskap vid kaffebordet! Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920- 26 49 05.

SCHACK. Vi träffas och spelar schack tillsammans i Örnäsgården. Måndagar jämna veckor, kl. 18-21 från 21 januari. Därefter träffas schackspelarna 4/2, 18/2, 4/3, 18/3. Vidare 1/4, 29/4 och 13/5. Tid och plats: kl. 18-21, i Örnäsgårdens kyrkorådsrum. Information: Mats Reimhagen, tel. 0920-26 49 12. 

DIAKONI I CENTRUM. Gemenskap, Möten, Sinnesro, Kaffe och smörgås, dessa är våra ledord. Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här träffar du diakoner, som kan ge till dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer. Läs här om Diakoni i centrums öppettider.