Luleå domkyrka
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Kyrkovalet i Luleå domkyrkoförsamling

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då får du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år vara med och välja vilka personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Missa inte din möjlighet att påverka!

Val till tre nivåer

Du som tillhör Luleå domkyrkoförsamling och har fyllt 16 år får välja till kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling (lokalt val), till stiftsfullmäktige i Luleå stift (regionalt val) och till kyrkomötet på den nationella nivån. Läs mer här om villkoren för att få rösta.

Olika sätt att rösta i kyrkovalet

Du som har rösträtt i kyrkovalet kan rösta i vallokalen på valdagen, förtidsrösta i en röstningslokal, rösta med bud eller brevrösta.
Förtidsrösta gärna, för då minskar risken för trängsel i vallokalerna på valdagen!

Välkommen att förtidsrösta på Kyrkogatan 7C i Luleå! du kan förtidsrösta 6-19 september

I Luleå domkyrkoförsamling sker förtidsröstning på församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C.
Öppettider för förtidsröstning:
Dagtid måndag till fredag kl. 10-15 den 6-10 september och 13-17 september.
Kvällsöppet onsdag 8 september och onsdag 15 september kl. 17-20.
Helgöppet lördag 11 september och lördag 18 september kl. 10-14 samt söndag 19 september kl. 12-20.

Röstkort och legitimation

Du som har rösträtt i kyrkovalet får ditt röstkort per post några veckor före valet. På röstkortet står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen den 19 september. På röstkortet finns också information om lokaler för förtidsröstning. Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation när du förtidsröstar. Du bör även ha med dig röstkortet om du röstar i vallokal på valdagen (men det är inte obligatoriskt) och du behöver ha med dig legitimation så att du kan visa att du är du.
Har du tappat bort ditt röstkort kan du vända dig till församlingsexpeditionen för att få ett nytt utskrivet. Du behöver ha med dig legitimation.

Ska du rösta för första gången?

Här kan du se filmen ”Så funkar kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan”.

Har du frågor om kyrkovalet?

Du kan ringa 018-16 95 00 eller mejla kyrkoval@svenskakyrkan.se om du har frågor.

Församlingstidning med valtema

Församlingstidningen Kyrknyckeln som kommer ut den 6 september handlar bland annat om kyrkovalet. Tidningen delas ut till alla hushåll i Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.

Valresultatet

Valresultatet kommer att redovisas på kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valresultat

Läs mer

Mer information om kyrkovalet hittar du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval