Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrköppet i Andreaskyrkan

En möjlighet att träffa och boka tid med en diakon.

Varannan tisdag (jämn vecka) kl. 9 i Andreaskyrkan på Björkskatan är det Kyrköppet- en diakonal mötesplats med gemenskap runt kaffebordet. 
Det finns möjlighet att träffa och boka tid med en diakon. 
Avslutningsvis är det en kort andakt då den som vill får möjlighet att tända förbönsljus.

Kontakt: Ulrica Vedin, tel 0920-264905.

Start 22 januari 2019.