Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrköppet i Andreaskyrkan

En möjlighet att träffa och boka tid med en diakon.

Höstterminen 2019

Varannan tisdag (jämn vecka) kl. 12-13.30 från 3 september till 10 december 2019  är det Kyrköppet och diakonal mottagning i Andreaskyrkan på Björkskatan. Enkelt fika och gemenskap runt kaffebordet. Det finns möjlighet att träffa och boka tid med en diakon. Kyrksalen är öppen för enskild bön.
Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel 0920-26 49 05.