Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen

"Vi vill göra världen till en bättre plats och vi börjar i det lilla." säger Anna Wallström när hon beskriver Internationella gruppen som hon är med i. Här kan du läsa om hur gruppen arbetar och om hur du kan göra ifall du vill engagera dig.

Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill engagera mig?

Ta kontakt med gruppens samordnare: Susanne Palo, tel. 0920-26 48 28.

Vilka är med i Luleå domkyrkoförsamlings Internationella grupp?

Gruppen består av frivilliga, förtroendevalda och anställda, från unga vuxna till äldre.

Vad är gruppens uppgift?

Internationella gruppen i Luleå domkyrkoförsamling ska:

  • Bedriva församlingens insamlingsverksamhet.
  • Informera om och öka engagemanget i det internationella arbetet.
  • Informera och öka kunskapen om hur man kan vara med och påverka, exempelvis genom att berätta om Fairtrade.

Fokus ligger på långsiktig hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi, liksom hela Svenska kyrkan, drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde.

Vad gör gruppen i praktiken?

Anordnar insamlingar, basarer, Globala veckan med mera.

Vad är gruppens koppling till Svenska kyrkan på riksnivå?

Det finns internationella grupper i församlingar över hela Sverige, som tillsammans jobbar för att samla in pengar, informera om det internationella arbetet och öka engagemanget för det.

Hur finansieras arbetet?

Den största delen av hela Svenska kyrkans internationella arbete finansieras genom insamlingar i Sverige, samt genom gåvor från Sida och EU.

Arbetet bygger i mångt och mycket på ideella krafter runt om i Svenska kyrkans församlingar.

Hur jobbar ni internationellt?

Svenska kyrkan samarbetar med andra kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter; en värld utan fattigdom, hunger och förtryck.

Vi samarbetar med systerkyrkor över hela världen för att öka människors möjligheter att utbilda sig, försörja sig och därmed kunna styra över sina egna liv. Vi vill kunna hjälpa människor att själva förbättra sin situation.

Vi ingår i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutheranska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT).

Susanne Palo

Susanne Palo

Luleå domkyrkoförsamling

Församlingsassistent

Anna-Stina Lind

Anna-Stina Lind

Luleå domkyrkoförsamling

Diakon

Hilkka  Eriksson

Hilkka Eriksson

Luleå domkyrkoförsamling

Diakon

Mer om Hilkka Eriksson

Diakoni, suomenkielinen, Luulajan tuomiokirkkoseurakunta. Diakon, finsktalande.