Stickning
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Handarbetscafé

Välkommen till en öppen diakonal handarbetsgemenskap i Örnäsgården! Vi möts, handarbetar, fikar och samtalar.

Välkommen till höstens handarbetscaféer! Det är en öppen diakonal verksamhet där vi möts med ett handarbete över ett enkelt fika. Vi handarbetar, lär oss olika tekniker. Alster säljs till förmån för diakonin i Luleå. På våra träffar har vi även andakt med ljuständning.
Diakon Anna-Stina Lindh och finsktalande diakon Hilkka Eriksson medverkar.

Välkommen! Tervetuloa Käsityökahvilaan!

Tid och plats: Tisdagar kl. 13-15 i Örnäsgården, från 23 augusti till 13 december 2022.

Vi följer gällande pandemirestriktioner. Tack för att du håller avstånd och stannar hemma om du har symtom!

Kontakt: Diakon Anna-Stina Lindh och finsktalande diakon Hilkka Eriksson, se kontaktuppgifter nedan.