Meny

Luleå domkyrkoförsamling anpassar verksamheten under coronapandemin

Av hänsyn till människor som riskerar att bli svårt sjuka om de smittas och för att bidra till att sjukvården inte pressas för hårt, anpassas församlingens gruppverksamheter och gudstjänstfirande.

Gudstjänster

När gudstjänst firas i församlingens kyrkor är deltagarantalet begränsat till 50, i enlighet med regeringens beslut.
Här kan du läsa om veckans gudstjänster.

Följ gärna Luleå domkyrkoförsamling i sociala medier där du kan ta del av inspelade andakter hemifrån och vi kan hålla kontakten.

Verksamheter

Under hösten 2020 anordnas gruppverksamheter för barn utomhus när det är möjligt. Lunch- och caféverksamheter gör uppehåll.

Stödlinje

I dessa tider av ovisshet ägnar församlingen sin kraft åt att finnas till för människor som känner oro och behöver hjälp och stöd på olika sätt. En stödlinje är upprättad dit du kan ringa dagtid måndag fredag kl. 08.30-16. Telefonnumret är 0920-26 48 58. Du kan även mejla lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Kvällar och nätter kl. 17-08 kan man få kontakt med Jourhavande präst via larmnumret 112.

Dop, vigsel och begravning

Dop och vigslar sker i domkyrkan, Örnäsets kyrka och Mjölkuddskyrkan.

Begravningar hålls i Ljusets kapell, domkyrkan, Mjölkuddskyrkan och Örnäsets kyrka.