Meny

Fredagsgudstjänster i domkyrkan

KUL - Kyrkans Unga Luleå, medverkar. Musik, lovsång och möjlighet till ljuständning.

Välkommen till gudstjänst med nattvard kl. 20, i Luleå domkyrka, följande datum vårterminen 2020:

24 januari "Livets viktiga"

7 februari "Allt ljus på mig"

21 februari "Livet, ordet, ett mysterium"

20 mars "Ondska"

3 april "Kram"

15 maj "Våga tro"

29 maj "Hjälpen kommer”

Följ KUL på insta! kulkyrkansunga

Följ oss på facebook!
www.facebook.com/luleadomkyrko
www.facebook.com/nederlulea

Arrangörer: Svenska kyrkan i Luleå