Föreläsningar och fördjupning

Luleå domkyrkoförsamling vill bidra till att fördjupa förståelsen av vad det innebär att vara kristen, leva ett kristet liv och att vara kyrka på 2000-talet - dess glädje och utmaningar. Därför samlas vi till olika seminarier med en stor variationsbredd och mångfald i teologi och tolkning.

Foto: Karin Holmgren Tyskling