Diagram

Ekonomi 2019

Undrar du hur medlemsavgiften som du betalar till Svenska kyrkan används i Luleå domkyrkoförsamling? Här kan du se vad pengarna gick till år 2019.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Utöver medlemsavgiften så betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst en begravningsavgift.
I Luleå domkyrkoförsamling var medlemsavgiften år 2019 91 öre per intjänad 100-lapp till församlingen, plus 5 öre per intjänad 100-lapp till Luleå stift.
Totalt fick Luleå domkyrkoförsamling in 55,5 miljoner kronor via medlemsavgiften. Av dem var det 52,1 miljoner kronor som användes i verksamheten 2019. Resterande pengar finns kvar till kommande år. 

Kort om hur medlemsavgiften i Luleå domkyrkoförsamling användes 2019: 

 

Grundläggande uppgiften

Den största delen av medlemsavgiften, 29,1 miljoner kronor (56 procent), gick till det som är den grundläggande uppgiften inom Svenska kyrkan, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Nästan 1 400 gudstjänster firades i församlingens kyrkor och runtom i samhället, exempelvis: Livets stora stunder delades när människor döptes, konfirmerades, gifte sig, och när människor följde sina nära till den sista vilan. Högmässor firades på söndagarna. Andakter hölls inom äldrevården. Olika slags gudstjänster för stora och små firades i församlingens alla kyrkor. Fredagsgudstjänster i samverkan med Kyrkans Unga i Luleå (KUL) firades i domkyrkan. Under sommarmånaderna och december firades andakter vid Gula paviljongen på Storgatan på fredagar. En hårdrocksmässa firades i domkyrkan i september och en tangomässa i Örnäsets kyrka i maj. I Hertsökyrkan kombinerades gudstjänster med tacomåltider och i Mjölkuddskyrkan var det vardagskyrka, där vardagsgudstjänster och vardagsverksamhet följdes åt.
Vid ett par tillfällen under sommaren firades gudstjänst i kapellet på Småskär i Luleå skärgård.
Församlingen hade ett tiotal körer igång, med körsång för olika åldrar, i olika svårighetsgrad och i olika genrer. Det fanns även möjlighet att sjunga på finska och meänkieli.

Inom området undervisning bedrevs barn- och ungdomsverksamhet, till exempel Liten och stor med barn- och babysång, Efter plugget-grupper för 7-12-åringar, konfirmationsgrupper för ungdomar i årskurs 8, verksamhet för eleverna i grundskolan och förskolan samt i Luleå gymnasieby. Sammanlagt besöktes Luleås skolor och förskolor över 200 gånger. Kyrkans Unga i Luleå (KUL) medverkade till att ordna olika aktiviteter för unga i Luleå centrum på fredagarna, samt lägerresor; besök på Ice Hotel i Jukkasjärvi och vandring upp på Kebnekaise.
För vuxna ordnades bland annat Alphakurser (grundkurser i kristen tro), retreater och samtalsgrupper. Pilgrimsvandringar arrangerades i samarbete med Nederluleå församling.

Inom området diakoni drevs projektet Diakoni i centrum, i samarbete med Nederluleå församling. Diakoni i centrum erbjöd under året en social mötesplats med möjlighet till korta själavårdande samtal och ekonomisk rådgivning. På Diakoni i centrum kunde människor vid behov även duscha, låna telefon och dator samt få matportioner och kläder. Under hösten 2019 startade ett fältarbete, där medarbetare från kyrkan gick ut på stan med kaffe, smörgåsar och varma kläder och sökte upp hemlösa och välkomnade dem till Diakoni i centrum.

Luleå domkyrkoförsamling erbjöd även samtalsgrupper om sorg, enskilda samtal, skapande verksamheter, luncher och caféer med program, samt diakonal verksamhet för finsktalande.
Julaftonsfirande med mat, julklappar och underhållning anordnades i Örnäset.

Inom området mission deltog Luleå domkyrkoförsamling i flera arrangemang i Luleå, bland annat i Kalaskyrkan på Luleå hamnfestival. Kalaskyrkan höll detta år till i Pingstkyrkans gårdslokal.

Ett tvåårigt missionsprojekt påbörjades, som bland annat ska bidra med ökad förståelse och kunskap kring vad som kännetecknar en relevant kyrka för 20-35-åringar, i deras vardagsliv.

Stödjande verksamhet

Den näst största delen av medlemsavgiften, 20 miljoner kronor (38 procent), gick till stödjande verksamhet, som består av administrativ service och fastighetsservice. Administrativ service omfattar församlingsadministration (kyrkobokföring), kommunikation, ekonomi- och personaladministration, IT och telefoni.
Fastighetsservice sköter underhållet av församlingens fyra kyrkor, församlingshem, samt hyrda lokaler.
Under året pågick arbeten med domkyrkans fasad, som har brister i tegel- och betongkonstruktioner. Som en säkerhetsåtgärd togs några av kyrkans spiror och ett Ansgarskors ned.
Luleå domkyrkoförsamling gav ut fyra nummer av församlingstidningen Kyrknyckeln i samarbete med Nederluleå församling.
Luleå domkyrkoförsamling arbetade med hållbarhetsfrågor och för en miljödiplomering. 

Övrig kyrklig verksamhet

2,2 miljoner kronor (4 procent) gick till verksamhet som inte är direkt knuten till kyrkans grundläggande uppgift, men har nära koppling till den, exempelvis konsert- och kulturverksamhet och samverkan med andra organisationer.

 Luleå domkyrkoförsamling arrangerade 68 offentliga konserter under 2019 (i egen regi och samarrangemang) och de var gratis att gå på. Bland annat uppfördes den mäktiga Matteuspassionen i domkyrkan och det hölls sommarkonserter för förskolor och särskolan.

Under sommaren arbetade fyra sommarvärdar i domkyrkan. De hälsade besökare välkomna och erbjöd guidning och en kopp kaffe eller te. Församlingen bjöd även in allmänheten till två offentliga guidningar av domkyrkan under året.

Under Sverigefinnarnas dag samverkade Luleå domkyrkoförsamling med kommunen i ett arrangemang som hölls i församlingens lokaler.

Styrning och ledning

0,7 miljoner kronor (1 procent) gick till kostnader för styrning och ledning. Det betyder att pengarna gick till arvoden och andra kostnader för kyrkofullmäktige och kyrkoråd med utskott, samt kostnader för domprostens ledningsgrupp och arbetsledarkollegium.

För mer information läs Luleå domkyrkoförsamlings uppföljning, hållbarhetsredovisning och årsredovisning för 2019, som finns att tillgå på församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C.