Foto: Kenny Johansson

Mötesplatsen

Här möts alla som vill och har möjlighet att träffas under dagtid.

31 mars har vi allsång på Mötesplatsen. Anders Ingri spelar och Anna-Stina leder sången. 

Vårterminen 2022

Mötesplatsen Örnäsgården, på Klockgränd 1 i Luleå.

Tisdagar och torsdagar kl 9-11. Här möts alla som vill och har möjlighet två gånger i veckan över ett enkelt fika.

Välkomna!

/ Diakon Anna-Stina Lind

Med reservation för eventuella ändringar. 

Diakonins Hus, gult trähus vid Nygatan i Luleå.

Diakoni i centrum

En öppen verksamhet, på Nygatan 12 i Luleå, där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner, som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.