Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Småskärs kapell

Långt ut i Luleås vackra skärgård ligger Småskär. Här finns ett gammalt fiskeläge med sjöbodar - och Luleå skärgårds äldsta kapell.

Småskärs kapell i Luleå skärgård.
Bild: Karin Holmgren Tyskling

Småskärs kapell uppfördes under perioden 1710-1730, i den vik som idag kallas Kyrkviken.
Kapellet är byggt i liggande timmer och utvändigt klätt i faluröd träpanel.
Predikstolen från 1700-talet finns kvar och altartavlan från 1925, målad av konstnären Fritiof Eriksson, är insatt i en skulpterad ram från 1700-talet.
I Småskärs kapell firas skärgårdsgudstjänst vid ett par tillfällen varje sommar och ibland hålls även dop och vigslar.
För information om aktuella gudstjänsttider, se under Program.
För information om dop eller vigsel, kontakta församlingsexpeditionen.

Mittgången i Småskärs kapell
Bild: Sarah Lantz
Altaret i Småskärs kapell
Bild: Sarah Lantz