Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Körerna sjunger på gudstjänster några gånger per termin och gör ibland lite större projekt. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

Höstterminen 2019

Luleå domkyrka

LULEÅ DOMKYRKAS BARNKÖR. För barn 8-12 år. Övar tisdagar kl. 17.30-18.15. För information och anmälan kontakta körledare: Susanna Lindmark, tel. 0920-26 48 73 (från 5/9) eller mejla susanna.lindmark@svenskakyrkan.se. Barnkören övar i körrummet på Nygatan 10A, 1 tr upp. Höststart 17 september, vecka 38.

Hertsökyrkan

BARNKÖR: Sångstund för barn 4-6 år. Övar tisdagar kl. 16.30-17.15. Start med varmkorv. Allt gratis. Höststart tisdag 1 oktober 2019.
Ledare: Maria Ruottinkoski, musiker, tel. 0920-26 48 03.

Mjölkuddskyrkan

BARNKÖR: För barn 4-7 år. Sångövning, rytm, lek och rörelse med barnen och deras föräldrar eller annan vuxen. Tid och plats: Onsdagar kl. 16.30-17.15 i Mjölkuddsgården intill Mjölkuddskyrkan. Från 4 september till 4 december.
Ingen deltagaravgift. Ledare: Ewa Grahn-Rosell, musiker, tel. 0920-26 48 45.

Örnäsets kyrka

BARNKÖR: Barnkör för lågstadiet. Är ditt barn intresserad av att börja i kör? Kontakta körledare: Marina Svensson, 0920-26 49 02.