Ljus vid gravsten.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Allhelgona i Luleå domkyrkoförsamling 2020

Välkommen till kyrkorna och kyrkogårdarna i allhelgonatid, då vi minns och hedrar våra avlidna närstående. Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan så hör av dig om du vill att vi tänder ett ljus i Luleå domkyrka för dem som du har i dina tankar.

Ljuständning på kyrkogårdarna

Välkommen att besöka kyrkogårdarna under allhelgonahelgen! Fredag 30 oktober och lördag 31 oktober, kl. 9.00 – 14.00 kommer församlingens medarbetare, kyrkogårdspersonal och frivilliga att finnas på Innerstadens kyrkogård och Örnäskyrkogården. Servering av varm dryck och möjlighet till samtal.
På fredagen kommer personal från begravningsverksamheten att finnas på plats ute på kyrkogårdarna under hela dagen, kl. 9-18.

Hitta graven

Söker du en särskild gravplats? Vi vet var du kan börja leta:

Minnesgudstjänster

Örnäsets kyrka

Obs. Två minnesgudstjänster hålls i Örnäsets kyrka för att undvika trängsel:
Minnesgudstjänst på Alla helgons dag, Örnäsets kyrka lördag 31 oktober kl. 16 och kl. 18. Stefan Olofsson, präst. Marina Svensson, musiker. Anna-Stina Lind, diakon.

Luleå domkyrka

Musik och ord till minne och tröst, på Alla själars dag, Luleå domkyrka söndag 1 november. Kyrkan är öppen och gudstjänst pågår mellan kl. 14 och 17. Du kan välja när du kommer och går. Musik och ord kommer att varvas och avslutas med tystnad, med cirka 20 minuters mellanrum. Präst: Anna Krigsman. Musiker: Samuel Lindh. Möjlighet till ljuständning. Obs. Vi tänder gärna ett ljus för de som finns i dina tankar om du inte har möjlighet att komma själv. Ring till Anna Krigsman, präst, tel. 0920-26 48 33 eller Karin Sandlund Naréus, diakon, tel. 0920-26 48 40.

Foto: Albin Hillert IKON

Musikgudstjänster

Barnens allhelgona. Musikgudstjänst med barn- och babysång, Mjölkuddskyrkan torsdag 29 oktober kl. 10.30. David Rönnlund, präst. Ewa Grahn Rosell, musiker.

Musikgudstjänst i allhelgonatid, ”Det finns en väg mot framtiden”, Mjölkuddskyrkan fredag 30 oktober kl. 18. Sarah Lantz, präst. Ida Bo-Sturesdotter Eriksson, musiker.

Gudstjänstböcker på finska
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gudstjänst på finska

Allhelgonagudstjänst på finska, Örnäsets kyrka söndag 1 november kl. 14. Hilkka Eriksson, diakon, Maria Ruottinkoski, musiker, Seppo Härkönen, musiker och Anna Palmblom, sång.

Fler gudstjänster i allhelgonatid

Alla helgons dag

Gudstjänst, Luleå domkyrka lördag 31 oktober kl. 11. Charlott Rehnman, domprost, Monica Wasberg, musiker, Kirsi Riikola, diakon.

Högmässa, Hertsökyrkan lördag 31 oktober kl. 11. Bo Nordin, präst. Maria Ruottinkoski, musiker.

Alla själars dag

Morgonmässa, Hertsökyrkan söndag 1 november kl. 09. Bo Nordin, präst.

Gudstjänst, Luleå domkyrka söndag 1 november kl. 11. Anna Krigsman, präst. Samuel Lindh, musiker. Söndagsskola för barn från 3 år.

Gudstjänst, Örnäsets kyrka söndag 1 november kl. 11. Charlott Rehnman, präst. Monica Wasberg, musiker. Ensemble ur Luleå kammarkör.

Kvällsmässa, Hertsökyrkan söndag 1 november kl. 18. Bo Nordin, präst. Maria Ruottinkoski, musiker. Söndagsskola.

Tittar i mobiltelefon
Foto: Magnus Aronson/IKON

Någon att tala med

 Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkans jourtelefoner: 

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar kl. 17-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst. Man kan även chatta eller skicka digitalt brev till Jourhavande präst och få svar inom 24 timmar.

Diakoni i centrum. Diakoner från Svenska kyrkan i Luleå nås på telefon varje vardag mellan 08.30 - 16.00. Ring stödlinjen, tel. 0920-26 48 58.

Luleå domkyrkoförsamlings präster nås vardagar dagtid via växeln, tel. 0920-26 48 00. Direktnummer finns på hemsidan www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/praster-och-diakoner

PALVELEVA PUHELIN 020-26 25 00, JOKA ILTA KLO 21-24 (Sverigefinska telefonjouren 020-26 25 00, öppet varje kväll kl. 21-24).

Samtalsjour för döva. Svenska kyrkan erbjuder en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner. www.svenskakyrkan.se/samtalsjour-for-dova-via-bildtelefon