Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Advent i Luleå domkyrkoförsamling 2019

Välkommen till adventsgudstjänster, julbasar, luciafirande och konserter i adventstid! Här hittar du adventsprogrammet för Örnäsets kyrka, Luleå domkyrka, Hertsökyrkan och Mjölkuddskyrkan.

Torsdag 28 november

Vägen till Bethlehem. Julvandringsgudstjänst för småttingar kl. 10.30 i Mjölkuddskyrkan.

Första advent 1 december

Adventsgudstjänst kl. 11 i Örnäsets kyrka. Mats Reimhagen, präst, Marina Svensson, musiker, Ceciliakören. Söndagsskola i Örnäsgården. Adventsfika i Örnäsgården efter gudstjänsten. Försäljning av Fairtrade med mera. Barnbibelutdelning till alla 4-åringar. Föranmäl dig och barnet till Ulrika Asp senast 22 november, tel. 070-209 97 42 eller ulrika.asp@svenskakyrkan.se. Ange i anmälan i vilken kyrka barnbibeln ska hämtas, och av vem. Uppge ditt mobilnummer för en påminnelse i sms.

Högmässa på svenska, finska, meänkieli och samiska kl. 11 i Luleå domkyrka. Medverkande: Biskop Åsa Nyström, Anne Simonsson, präst, Johan Marklund, pedagog, Luleå domkyrkas vokalensemble, Samuel Lindh, musiker. Söndagsskola för barn 3 år och uppåt.

Högmässa kl. 11 i Hertsökyrkan. Bo Nordin, präst, Maria Ruottinkoski, musiker.

Adventsgudstjänst på teckenspråk kl. 14 i Örnäsets kyrka. Kyrkfika efter gudstjänsten i Örnäsgården.

Tisdag 3 december

Tisdagscafé-Julcafé kl. 11 i Andreaskyrkan. Andakt och program. Ulrica Vedin, diakon, med flera, medverkar. Fika (25 kr) och gemenskap runt fikabordet. Möjlighet att träffa och boka tid med diakon. Arrangeras i samarbete med Sensus.

Kvällsmässa - Adventstidens sånger och psalmer kl. 18 i Mjölkuddskyrkan. David Rönnlund, präst, Ida Bo-Sturesdotter Eriksson, musiker.

Andra advent 8 december

Högmässa kl. 11 i Luleå domkyrka. Anna Krigsman, präst, Markus Wargh, musiker. Söndagsskola i domkyrkan.

Högmässa kl. 11 i Örnäsets kyrka. Charlott Rehnman, präst, Monica Wasberg, musiker.

Högmässa kl. 11 i Hertsökyrkan. Bo Nordin, präst, Anders Ingri, musiker.

Julbasar och adventsfika i Mjölkuddskyrkan kl. 13.30-15. Försäljning av hantverk, fairtrade, juligt fika och lotter till förmån för Luleå domkyrkofösamlings diakonala arbete och Act Svenska kyrkan.

Söndagsgudstjänst med Barnens luciatåg kl. 15 i Mjölkuddskyrkan.

Tisdag 10 december

Kvällsmässa med engelska psalmer och julsånger kl. 18 i Mjölkuddskyrkan. Sarah Lantz, präst, Ida Bo-Sturesdotter Eriksson, musiker.

Onsdag 11 december

Kröning av Norrbottens lucia kl. 19 i Luleå domkyrka. Medverkande: Biskop Åsa Nyström, Norrbottens Lucia med tärnor, spanska lucian Gran Canaria, Bodens muskigymnasium, Bothnia Vocals, Britta Bergström, solist, Magnus Nordlund, solist, Elin Persson, körledare och piano, Monica Wasberg organist och piano,  Sunderbyns scoutkår, Mats Ehnbom krönare. Arr: Lions Club Luleå, Norrbottens Media, NSD och Norrbottens-Kuriren

Torsdag 12 december              

Luciagudstjänst för stora och små kl. 10.30 i Mjölkuddskyrkan. Julgröt efteråt i Mjölkuddsgården, 30 kronor för vuxna, gratis för barn.

Kauneimmat joululaulut - De vackraste julsångerna kl. 18 i Luleå domkyrka. Anne Simonsson, präst. 

Fredag 13 december, Luciadagen

Lucia för alla kl. 18 i Örnäsets kyrka. Yvonne Nordqvist, präst. Alla barn som vill får vara med i luciatåget. Glögg, pepparkakor serveras. Försäljning av Fairtradevaror samt försäljning till förmån för församlingens diakoni. 

Tredje advent 15 december

Högmässa kl. 11 i Luleå domkyrka. Tomas Lång, präst. Samuel Lind, musiker. Söndagsskola för barn från 3 år och uppåt. Kyrkfika i Diakonins Hus på Nygatan 12, efter gudstjänsten.

Högmässa kl. 11 i Hertsökyrkan. Mikael Sundqvist, präst. Maria Ruottinkoski, musiker.

Högmässa kl. 11 i Örnäsets kyrka. Boel Paulin, präst. Anders Ingri, musiker.
Kyrkfika efter gudstjänsten.

Tisdag 17 december

Kvällsmässa kl. 18 i Mjölkuddskyrkan. David Rönnlund, präst. Ida Bo-Sturesdotter Eriksson, musiker.

Onsdag 18 december

Julsånger för alla kl. 13 i Örnäsgården. Musikcafé med Marina Svensson, piano.

Torsdag 19 december

Offentligt genrep av Levande julkrubba kl. 18 i Luleå domkyrka.

Fjärde advent 22 december

Högmässa kl. 11 i Luleå domkyrka. Tomas Lång, präst. Markus Wargh, musiker.
Söndagsskola för barn från cirka tre år och uppåt.

Högmässa kl. 11 i Örnäsets kyrka. Boel Paulin, präst. Marina Svensson, musiker och kvartetten Bel Canto.

Högmässa kl. 11 i Hertsökyrkan. Bo Nordin, präst. Anders Ingri, musiker. 

Med reservation för eventuella ändringar.