Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

Välkommen till den teckenspråkiga verksamheten!

Träffar i Örnäsgården: Vi träffas, fikar och umgås. Ibland får vi besök av någon föreläsare. Två torsdagar i månaden kl. 12-14.30 i Örnäsgården.
För mer info om vår teckenspråkiga verksamhet kontakta Malin Grönlund, tel: 070-190 15 25, malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Gudstjänst på teckenspråk: Tacksägelsedagen, söndag 13 oktober kl. 13 i Örnäsets kyrka.

Läs om den teckenspråkiga verksamheten inom Luleå stift på stiftets hemsida:

Här får du tips om mötesplatser, gudstjänster, kontaktpersoner med mera.

www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak