En kvinnlig präst talar teckenspråk. Några besökare i förgrunden och två kvinnliga präster i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråkig verksamhet

Välkommen till den teckenspråkiga verksamheten!

13 februari kl. 14.00, Mjölkuddskyrkan
Kärleksgudstjänst på teckenspråk. Fika och pyssel efteråt.

Mötesplats-Teckenspråk, Mjölkuddsgården 
Varannan torsdag med start 17 februari kl. 13-15 . Fika och gemenskap.

Söndag 27 mars. Gudstjänst i Öjeby kyrka kl. 14.00. Anna Yttergren m.fl. Kyrkkaffe.

Söndag 3 april. Vi träffar Luleåborna.
Kl. 12.00: Lunch i församlingsgården Margretelund. 
Kl. 14.00: Gudstjänst med nattvard i Öjeby kyrka. Anna Yttergren, Malin Halvarsson Grönlund m.fl. Kyrkkaffe.
 
Annandag påsk den 18 april. Gemenskap med påsktema på Margretelund.
Kl. 11.00: Vi förbereder lunch och äter tillsammans.
Kl. 14.00: Gudstjänst i Andaktsrummet. Anna Yttergren m.fl. Kyrkkaffe.

Söndag 22 maj. Gudstjänst i Öjeby kyrka kl. 14.00. Anna Yttergren m.fl. Kyrkkaffe.

Söndag den 5 juni. Gemenskapsträff för stiftets verksamhet på teckensrpåk i Gammelstads kyrkstad, Luleå.
Kl. 12.00: Vi äter lunch tillsammans. Dagen fortsätter med samvaro, gudstjänst, fika mm. Samåkning från Öjebyn ordnas. 
Mer information hittar du på webben.  Kontakt: Anna Yttergren.

För mer information om Luleå domkyrkoförsamlings teckenspråkiga verksamhet kontakta Malin Halvarsson Grönlund, assistent i församlingsarbete, tel: 070-190 15 25, e-post till Malin.
eller Anna Yttergren, teckenspråkig präst, se kontaktuppgifter här. 

Läs om den teckenspråkiga verksamheten inom Luleå stift på stiftets hemsida:

Här får du tips om mötesplatser, gudstjänster, kontaktpersoner med mera.

www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak