Teckenspråkig verksamhet

Välkommen till den teckenspråkiga verksamheten!

Vi pausar träffarna vi brukar ha i Örnäsgården, från 15 oktober (vecka 42) och tills vidare, med anledning av coronapandemin och den ökade smittspridningen i samhället.

Gudstjänst på teckenspråk:

11 oktober Mjölkuddskyrkan kl. 14.00 

Efteråt sitter vi ute runt elden och grillar korv och pinnbröd,
om vädret är bra.

1 november Mjölkuddskyrkan kl. 14.00

6 december Örnäsets kyrka kl. 14.00

Julfirande

26 december. Mer info kommer längre fram. 

För mer information om Luleå domkyrkoförsamlings teckenspråkiga verksamhet kontakta Malin Grönlund, assistent i församlingsarbete, tel: 070-190 15 25, malin.gronlund@svenskakyrkan.se
eller Anna Yttergren, teckenspråkig präst, se kontaktuppgifter här. 

Läs om den teckenspråkiga verksamheten inom Luleå stift på stiftets hemsida:

Här får du tips om mötesplatser, gudstjänster, kontaktpersoner med mera.

www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak