Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

Välkommen till den teckenspråkiga verksamheten!

För information om Luleå domkyrkoförsamlings teckenspråkiga verksamhet kontakta Malin Grönlund, tel: 070-190 15 25, malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Läs om den teckenspråkiga verksamheten inom Luleå stift på stiftets hemsida:

Här får du tips om mötesplatser, gudstjänster, kontaktpersoner med mera.

www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak