Meny

Teckenspråkig verksamhet

Välkommen till den teckenspråkiga verksamheten!

För information om Luleå domkyrkoförsamlings teckenspråkiga verksamhet kontakta Malin Grönlund, tel: 070-190 15 25, malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Läs om den teckenspråkiga verksamheten inom Luleå stift på stiftets hemsida:

Här får du tips om mötesplatser, gudstjänster, kontaktpersoner med mera.

www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak