Två församlingar

Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling ligger väldigt nära varandra. Ofta samarbetar vi under det gemensamma namnet ”Svenska kyrkan i Luleå”.

En församling är ett slags ”kyrklig kommun”. Inom det geografiska området för Luleå kommun ryms tre församlingar i Svenska kyrkan – Luleå domkyrkoförsamling, Nederluleå församling, samt även Råneå församling. Uppdelningen innebär att församlingarna är olika ekonomiska enheter, men de är alla delar av Svenska kyrkan. Ungefär på samma sätt som olika kommuner är delar av Sverige.

Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling ligger väldigt nära varandra. Därför arbetar vi ofta tillsammans, under det gemensamma namnet ”Svenska kyrkan i Luleå”.

Oavsett vilken församling du tillhör är du alltid välkommen till allt som arrangeras av Svenska kyrkan. Här hittar du mer information om församlingarna i Svenska kyrkan i Luleå:

Luleå domkyrkoförsamling
svenskakyrkan.se/luleadomkyrko

Nederluleå församling
svenskakyrkan.se/nederlulea