Meny

På Gång

- Händer i pastoratet -

Fasadrenovering av Ek kyrka mars-oktober 2020

Lugnås-Ulllervads pastorat kommer i samarbete med Bygghyttan i Karlsborg AB genomföra en fasadrenovering av kyrkan. Under denna tid håller kyrkan stängt.
Arbetet har redan påbörjats med att Kultes Gård fällt tre almar, som klassats som dåliga. Under stormen i februari föll en massiv gren från ett av träden och då beslöts att samtliga träd skulle tas ned av säkerhetsskäl.
I mars fortår arbetet med att montera ned fönster för renovering av verkstad.
I april planeras arbetet med själva renoveringen av fasaden att inledas. Dålig puts kommer att tas bort med hjälp av en skylift och efter det kommer kyrkan att klädas med byggställningar för att putsas- målas om.
Gravstenar närmast kyrkan kommer att täckas in och skyddas. Gravhällarna monterade på vägg i öster samt omfattningar runt dörr i nordost kommer att täckas.
Under vecka 28-31 står arbetet stilla för semester.