ACT SVENSKA KYRKAN OCH CORONAKRISEN

När viruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Redan idag kan infektioner som i Sverige passerar som vanlig förkylning vara dödliga för barn i ett flyktingläger. Därför måste livsviktigt stöd upprätthållas även när många länder brottas med egna utmaningar. Medmänsklighet är viktigare än någonsin.

När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris. FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att miljontals människor kan komma att mista livet i virusutbrottet om det får en okontrollerad spridning, och fattiga länder är särskilt utsatta.

Generellt finns en stor oro bland många organisationer som verkar internationellt och många befarar humanitära katastrofer svåra att överskåda. Redan nu saknas det på flera håll basala förnödenheter, skyddsutrustning och handsprit med mera och det råder brist på rent vatten i kombination med undermåliga sanitära förhållanden.

En annan utmaning i flera länder är att försöka hålla kontroll på smittspridning samtidigt som system för att smittspåra och testa människor på flera håll är undermåliga. Global solidaritet är inte bara en moralisk nödvändighet i detta läge, utan det ligger i allas intresse att stoppac oronavirusets spridning. Överbelastade, underdimensionerade och underfinansierade sjukvårdssystem ökar risken för global smittspridning och utbrott av andra dödliga sjukdomar som malaria, mässling, kolera och ebola.

förödande konsekvenser för människor som redan lever i fattigdom

Förutom risken för extrema nödsituationer slår de omfattande åtgärderna i coronakrisens spår, i form av exempelvis reseförbud och karantän, undan benen på några av världens svagaste ekonomier. Människor har redan förlorat jobb och försörjning till följd av coronavirusets spridning, vilket får förödande konsekvenser för människor som redan lever i fattigdom.

Ytterligare en allvarlig konsekvens är att skolor och mötesplatser stängs, vilket innebär att barn och andra utsatta grupper förlorar viktiga skyddsnät. För många barn innebär skolmaten dessutom det enda lagade målet mat. Det hela blir en ond spiral. Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immunförsvar, exempelvis personer som lever med undernäring eller underliggande sjukdomar, vilket är vanliga i många samhällen där Act Svenska kyrkan verkar.

livsviktigt stöd måste upprätthållas

Flera av våra samarbetspartner vädjar om att livsviktigt stöd måste upprätthållas, att det är viktigare än någonsin. Våra partner ser bland annat ett stort behov av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyktinglägren och påfyllning av basförnödenheter för de allra mest utsatta.

Precis som vi i Sverige nu identifierar de mest sårbara grupperna vid en pandemi och riktar resurserma dit måste samma sak göras globalt. Vi måste rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. 

VAD ACT SVENSKA KYRKAN GÖR MED ANLEDNING AV PAndemin

Listan nedan visar exempel på det arbete som Act Svenska kyrkan gör tillsammans med partner runtom i världen.

 

- I det stora flyktinglägren i Kenya ökas insatserna för de mest utsatta barnen, när nu skolor och förskolor stängts.

- I Myanmar stöttar vi informationskampanjer på lokala språk bland Rohinga-flyktingar för att minska smittspridning i de överbefolkade lägren.

- I Sydsudan, Etiopien och Uganda distribueras tvål och rengöringsmedel till bl.a. skolor och våra partner tillhandahåller rent vatten för att förbättra möjligheterna till handtvätt, personlig hygien och avfallshantering. Vi bidrar även till skyddsutrustning till personal så att det kan fortsätta sitt viktiga arbete.

- I Irak är vår partner ansvarig för vatten och sanitet i Dawdie lägret för interflyktingar. Där hjälper vi personalen att kunna fortsätta sitt enormt viktiga arbete inne i lägret, utan att sprida smitta, genom t.ex. skyddskläder. Vi hjälper även till med tvål och desinfektionsmedel till flyktingarna. 

- I Palestina bidrar vi bl.a.  till matpaket för familjer i Betlehem som förlorat sina inkomstmöjligheter, och till den lokala kyrkans olika verksamheter.