Sinnesrogudstjänster

hösten 2020

Kommer att äga rum första fredagen i varje månad kl. 19.00 
i ett samarbete mellan Ludvika församling och Gränge-Säfsnäs församling.

2/10 kl. 19.00 Grängesbergs kyrka    Tema; Änglarna
                           E. Hannus, M. Söderstedt, C. Lindblad

6/11 kl. 19.00 Säfsnäs kyrka          Tema; Räddningen
                           E. Hannus, M. Söderstedt, C. Lindblad

4/12 kl. 19.00 Lillkyrkan               Tema; Leva i hoppet
                           E. Hannus, M. Söderstedt, C. Lindblad

Förberedelser från kl. 18 för den som vill och start kl. 19

Vad är sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten.

Det här är en gudstjänst som verkligen berör alla.

Om du är trött och sliten, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella eller helt enkelt bra vill koppla av är du varmt välkommen hit.

I sinnesrogudstjänsterna ges gudstjänst deltagarna möjlighet att delta gudstjänsten i form av en sång, spela, läsa en dikt eller kanske dela med sig av sitt liv.

Du är självklart varmt välkommen precis som du är oavsett om man vill dela med sig av något i gudstjänsten eller bara vill sitta i lugn och ro för en stunds avkoppling, här finns inga krav, ingen stress och inga förväntningar, bara sinnesro vi gärna delar med oss av.

Vill man vara med och dela något i gudstjänsten kan man höra av sig till Cecilia på tel: 0240-79606.

 

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.