Personal

Du hittar alla våra anställda efter personalkategori här nedan.

Administratör Personal Löner

Anneli Danielsson

Ludvika församling

Administratör Personal Löner

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

Christina Berggren

Ludvika församling

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

Dataskyddsombud

Per Wilhelmsson

Ludvika församling

Dataskyddsombud, IT-samordnare

Diakon

Kerstin Bengtsson

Ludvika församling

Diakon

Mer om Kerstin Bengtsson

Sjukhuskyrkan

Hannu Mikkonen

Ludvika församling

Diakon

Diakoniassistent

Mariana Engvall

Ludvika församling

Diakoniassistent, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Mariana Engvall

Kyrko-kyrkogårdsvaktmästare

Susanne Hermansson

Ludvika församling

Diakoniassistent

Familjerådgivare

Christina Hammarstrand

Ludvika församling

Familjerådgivare

Hillevi Kärn

Ludvika församling

Familjerådgivare, Föreståndare familjerådgivningen

Mer om Hillevi Kärn

Förest.Familjerådgivning

Föreståndare familjerådgivningen

Hillevi Kärn

Ludvika församling

Familjerådgivare, Föreståndare familjerådgivningen

Mer om Hillevi Kärn

Förest.Familjerådgivning

Församlingsassistent

Sandra Dahl

Ludvika församling

Församlingsassistent

Mer om Sandra Dahl

FÖRÄLDRALEDIG

Ulrica Lundgren

Ludvika församling

Församlingsassistent

Församlingsmedhjälpare

Madeléne Eriksson

Ludvika församling

Församlingsmedhjälpare

Josefin Jacobsson

Ludvika församling

Församlingsmedhjälpare

Mer om Josefin Jacobsson

FÖRÄLDRALEDIG

Els-Marie Mjörnander

Ludvika församling

Församlingsmedhjälpare

Församlingspedagog

Mari-Louice Lindberg

Ludvika församling

Församlingspedagog

Jenny Sjöström Sneen

Ludvika församling

Församlingspedagog

Ingela Vestbro

Ludvika församling

Församlingspedagog

Församlingsvaktmästare

Bjarne Jansson

Ludvika församling

Församlingsvaktmästare

Församlingsvärd

Jessika Hellström

Ludvika församling

Församlingsvärd

Karin Svensson

Ludvika församling

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Sofia Winnhed

Ludvika församling

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Husmor

Maria Jansson

Ludvika församling

Husmor

Mer om Maria Jansson

Lillkyrkan

Christina Wallbom

Ludvika församling

Husmor

Mer om Christina Wallbom

Församlingsgården

IT-samordnare

Per Wilhelmsson

Ludvika församling

Dataskyddsombud, IT-samordnare

Kamrer

Lena Hultgren

Ludvika församling

Kamrer

Krematorieföreståndare

Nina Falk

Ludvika församling

Krematorieföreståndare

Mer om Nina Falk

Kyrko-kyrkogårdsvaktmästare

Krematorievaktmästare

Anders Eriksson

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Anders Eriksson

Kyrkvaktmästare

Britt-Marie Forsberg

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Angelica Lindgren

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mariana Engvall

Ludvika församling

Diakoniassistent, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Mariana Engvall

Kyrko-kyrkogårdsvaktmästare

Anders Eriksson

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Anders Eriksson

Kyrkvaktmästare

Anders Hellberg

Ludvika församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mathias Karlsson

Ludvika församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Angelica Lindgren

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Inger Söderman

Ludvika församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Britt-Marie Forsberg

Ludvika församling

Krematorievaktmästare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkogårds- och fastighetschef

Jonas Engvall

Ludvika församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogårdsföreståndare

Johan Gunningberg

Ludvika församling

Kyrkogårdsföreståndare

Mer om Johan Gunningberg

Arbetsledare Lyviken

Kyrkoherde

Simon Johansson

Ludvika församling

Kyrkoherde

Kyrkomusiker

Gammals Mats Dahlström

Ludvika församling

Kyrkomusiker

Linda Englund

Ludvika församling

Kyrkomusiker

Mer om Linda Englund

Organist

Mathias Thornander

Ludvika församling

Kyrkomusiker

Kyrkorådets ordförande

Anette Andersson

Ludvika församling

Kyrkorådets ordförande

Kyrkoskrivare/ Assistent- Pastorsexpeditionen

Linda Hedquist

Ludvika församling

Kyrkoskrivare/ Assistent- Pastorsexpeditionen

Kyrkoskrivare/ Assistent -Pastorsexpeditionen

Ann-Sofie Gustafsson

Ludvika församling

Kyrkoskrivare/ Assistent -Pastorsexpeditionen

Lokalvårdare

Karin Svensson

Ludvika församling

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Sofia Winnhed

Ludvika församling

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Maskinreparatör - tekniker

Henrik Hultberg

Ludvika församling

Maskinreparatör - tekniker

Musiker samt barn- & ungdomsledare

Marika Söderstedt

Ludvika församling

Musiker samt barn- & ungdomsledare

Präst

Elin Danielsson Hannus

Ludvika församling

Präst

Daniel Jansson Brask

Ludvika församling

Präst

Mer om Daniel Jansson Brask

FÖRÄLDRALEDIG

Per-Olof Lif

Ludvika församling

Präst, Präst - Sjukhuskyrkan

Präst - Sjukhuskyrkan

Per-Olof Lif

Ludvika församling

Präst, Präst - Sjukhuskyrkan

Utredningssekreterare

Emanuela Festa Sundell

Ludvika församling

Utredningssekreterare