VARNING! Kyrkan samlar inte in pengar i Ludvika

Det har kommit till vår kännedom att en person/personer har utgett sig för att komma från Svenska Kyrkan och vill samla in pengar.  Personen/personerna har cirkulerat i centrum, knackat dörr och betett sig hotfullt.

Svenska kyrkan samlar INTE in pengar på detta sätt!

Hur kan jag veta om de kommer från kyrkan?
Du kan alltid kontakta pastorsexpeditionen på 0240-669020 för att höra om det är en insamling på gång.
Du kan också se på vår hemsida för att se under Insamlingar där vi skriver upp när vi samlar in pengar till olika projekt. 

Om Svenska kyrkan samlar in pengar använder vi plomberade bössor och band som visar att vi kommer från Svenska kyrkan.

Om jag har lämnat pengar till dessa personer vad skall jag göra då?
Vi uppmanar alla som har blivit lurade  att göra en polisanmälan.​