Diakon,100%

Ludvika församling söker
Diakon med möjlighet till arbetsledarskap (100 %)

Ludvika är centrum i det som kallas Västerbergslagen och erbjuder vacker natur med möjligheter till fritidsaktiviteter i skog och mark. Ludvika församling utgör i stort sett den centrala delen av Ludvika kommun. Här finns två kyrkor med församlingshem. Vi har två kyrkogårdar, en vid Ludvika Ulrika kyrka och en vid sjön Väsman där våra tre kapell finns belägna.

Du kommer att ingå i församlingens arbetslag på ca 50 personer men framförallt samverka med övriga diakoner, präster och pedagoger. Några personer arbetar som pedagoger, diakoner och assistenter med diakoni i olika former i församlingen med allt från ungdomar till äldre.

Ludvikaorten har ett unikt samarbete mellan företag, föreningar och organisationer som möts i paraplyorganisationen – Samarkand, vilket skapar möjligheter till samverkan kring diakoni och socialt arbete. Vi bedriver också gudstjänster och själavård i sjukhuskyrka i samverkan med landstinget och stiftet. Det finns stora diakonala behov i församlingen men också möjligheter att tänka nytt och utveckla verksamheten.

Vi söker dig som har en helhetssyn på människans behov i samspel med skapelsen, vill medverka i gudstjänster och har god social förmåga.

Kvalifikationer
• Du ska vara diakonvigd enligt Svenska kyrkans ordning
• Har någon form av ledarskapsutbildning eller erfarenhet av ledarskap
• Vill arbeta med samtal och gudstjänster
• Samverka med olika aktörer i Ludvika kommun
• Beredd att möta människor i olika åldrar
• Körkort

Arbetsledning kan bli aktuell.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst men provanställning kan bli aktuell.
Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.

För mer information kontakta:
Kyrkoherde Simon Johansson, Telefon: 0240 - 66 90 24
Diakon Kerstin Bengtsson: Telefon:0240 – 66 90 19
Pedagog: Mari – Louice Lindberg: 0240 – 66 90 29
Fackliga företrädare: Johan Gunningberg, Vision: telefon: 0240 - 66 90 65

Ansök senast 4 maj 2021

Ansökan skickas till:
ludvika.forsamling@svenskakyrkan.se

eller
Ludvika församling
Box 293
771 26 Ludvika

Märk kuvert med: ANSÖKAN DIAKON