Foto: Arkiv

Kyrkogården

Svenska kyrkan har ansvaret att tillhandahålla en begravningsplats för alla som är bosatta i Sverige oavsett om den avlidne tillhört Svenska kyrkan, något annat trossamfund eller inget alls.

På kyrkogårdarna i Lövånger tillhandahålls kistgravar och urngravar. Rätten till en gravplats upplåts till den som dödsboet, senast sex månader efter dödsfallet, till pastorsexpeditionen anmält som gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas och vem som har ansvaret för att graven vårdas i enlighet med det gravbrev som utfärdats. Gravrätten gäller i 25 år från senaste gravsättning och kan sedan som regel förlängas så länge gravplatsen vårdas.
Gravrättsinnehavaren har rätt, men inte skyldig, att sätta upp en gravvård. De kan vara av olika typ och material och även gamla gravvårdar kan omarbetas. Gravvården ska dock först godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.
En kista eller urna får inte flyttas efter gravsättning så därför är det viktigt att valet av gravplats är väl genomtänkt. Kontakta våra kyrkogårdsvaktmästare så kan de berätta vilka gravplatser som finns tillgängliga.
I Lövånger finns två kyrkogårdar. Den gamla kyrkogården är belägen vid kyrkan och har med all säkerhet använts ända sedan kyrkan stod klar i början av 1500-talet. Kyrkogården nyttjas fortfarande i begränsad omfattning. Den nya kyrkogården som invigdes 1893 ligger några hundra meter söder om kyrkan.

Gravskötselavtal

Foto: Iris Sjöström

Priser för gravskötsel 2019
Enbart grundskötsel (gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick)
Årsavgift 180  kronor
 
Blomskötsel inkl blommor och vattneng men exkl. grundskötsel
670 kronor/ År

 

(Blomskötsel + Grundskötsel = 850 kronor)

Välkommen att höra av dig!