Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Inför begravning

Inför en begravning
Börja med att kontakta pastorsexpeditionen för besked om när en begravning kan äga rum och vilken präst som finns tillgänglig.
Kyrkogårdsvaktmästarna kan ge besked om vilka gravplatser som finns tillgängliga. Länk till kontaktuppgifter
Om begravningen ska ske enligt något annat samfunds ordning bör man istället kontakta det samfundets expedition eller pastor.
Begravningsbyrån kan, oberoende av begravningsform, ge svar på många formella och praktiska frågor som rör en begravning. De kan även ge upplysningar om borgerlig eller annan icke kristen begravning. Begravningsbyrån ska alltid ge prisuppgifter utifrån dina önskemål.

Bisättning/visning
Sedan den avlidne bäddats ner i kistan och flyttats till aktuellt kapell kan de närmast anhöriga, om man så vill, samlas till en kort andakt, så kallad bisättning eller visning.

Begravning
Begravningsceremonin kan vara kristen, borgerlig eller i någon annan religions ordning. Den kristna begravningen äger rum i någon av församlingens kyrkor eller kapell. Läs mer om begravningsgudstjänst
Borgerliga eller icke kristna begravningar brukar äga rum i ett kapell, i någon annan värdig lokal eller ute på kyrkogården.
Begravning i annan församling än där den avlidne var folkbokförd kan, frånsett transporten, i regel ske utan extra kostnad för dödsboet.