Nu börjar barn- och ungdomsgrupperna

Höststart för barn och ungdomsarbetet

Höststart för barn- och ungdomsverksamheten i Lövångers församling

 

STOR & liten. Vuxna och barn
Tisdagar 9-12. Start 17/9. Annagården
Om det finns minst 5 föräldrar som är intresserade.
Maila att du är intresserad iris.sjostrom@svenskakyrkan.se
eller ring 0913 10843 eller sms:a 0730452863

Söndagsskola 
Varannan söndag 11-12.30 Svarttjärns bönhus. Start 1/9

Barntimmar 4-5 åringar
Varannan fredag 9-10.30. Annagården. Start 13/9
Varannan tisdag 9.30-10.50. Vallens kapell. Start 24/9

Fröna 6-8 åringar
Varannan tisdag 15-16.30. Annagården. Start 10/9

Sångdraget årskurs 1 och uppåt
Torsdagar 15-16. EFS. Start 19/9

Scouter 9-12 åringar
Varannan söndag 17-19 Församlingshemmet/Kyrksjön
Start 1/9

TT årskurs 6 och uppåt
Varannan tisdag 15-17.30 Annagården. Start 17/9

KONTAKTPERSONER: