Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Los Angeles Besöksadress: 1035 South Beacon Street, - San Pedro CA 90731 Postadress: P.O. Box 1621, - San Pedro CA 90733-1621 Telefon:+1(310)2927080 E-post till Svenska kyrkan Los Angeles

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli månadsgivare i Svenska kyrkan Los Angeles!

stötta vår verksamhet och ge $10 i månaden

Nu kan du bli månadsgivare i Svenska Kyrkan Los Angeles för beloppet $10 i månaden.

Tvärtemot vad många tror har vi inga bidrag från Svenska Kyrkan för att finansiera större delen av vår verksamhet här. Vi är helt beroende av bidrag, donationer, medlemsavgifter, kollekt etc.

Svenska Kyrkan i Los Angeles jobbar på många olika sätt utöver gudstjänster, dop, begravningar samt högtider: Vi gör hembesök hos äldre, vi tar hand om svenska ungdomar och studenter som hamnat snett, vi besöker hemlösa svenskar, vi hjälper svenska barnfamiljer som fått problem, vi besöker svenska turister som hamnat på sjukhus här, vi gör fängelsebsök hos dömda svenskar, erbjuder själavård och diakoni samt mycket mer.

Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta vara den samlingspunkt och trygghet vi är för så många människor här.
$10 i månaden skulle betyda otroligt mycket för oss, och vi hoppas få ihop uppåt 200 givare. Bli en av dom!

Genom att klicka på knappen nedan tar ni er till Pay Pal. Där fyller ni i månadsbeloppet, samt klickar i att det ska dras månatligen från ert betalkort.

Vi vill tacka alla de som redan är medlemmar i kyrkan, alla volontärer som ger av sin tid och sina pengar. Vi är så innerligt tacksamma för allt ni gör!

I videon nedan pratar Marcus Eliasson, Kyrkorådets ordförande, Hans Bratt Hernberg och Viveca Bratt om vad pengarna kommer att gå till!

 ----------

We are starting a campaign where you can become a monthly donor in the Swedish Church of Los Angeles, for the amount of $10.

Contrary to what many people believe, we do not receive any funds from Church of Sweden to finance our work here. We are totally dependent on contributions, donations, membership fees etc.

The Swedish Church in Los Angeles works in many different ways in addition to worship services, christening, funerals and Swedish festivities: We make home visits to elderly people, we take care of young Swedes and students who are in trouble, we visit and counsel homeless Swedes, we help Swedish families with children who have problems, we visit Swedish tourists who have been hospitalized, we make prison visits to convicted Swedes, and we offer diaconal and pastoral care.

We need your help to be able to continue to be the fellowship and security for so many people here.

$10 per month would mean incredibly much for us, and we hope to reach our goal of 200 monthly donors"

By clicking the button below you will get to Pay Pal, where you fill out the monthly amount of $10 to be, deducted automatically from your debit card, and check the box for monthly payment.

If you are already a member of the Church, we thank you so much for your support! We would also like to thank all volunteers who give of your time and money. Without you we could not be the church that we are!

In the video below Marcus Eliasson, Hans Bratt Hernberg och Viveca Bratt talk about why we need monthly donors and what exactly the money goes to!

Här anmäler ni er som månadsgivare! Knappen tar er till PayPal.

Bli månadsgivare