Svenska kyrkan i London
Till innehållet

Yellow Pages


Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till kyrkans medlemmar och intresserade. Vill ni finnas med på Yellow Pages? Maila era uppgifter till Åsa Höjer. Vi förbehåller oss rätten att redigera och eventuellt korta texter. 

Yellow Pages finns även i tryckt format i varje nummer av tidningen Kyrkobladet.