Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Yellow Pages

Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till kyrkans medlemmar och intresserade. Vill ni finnas med på Yellow Pages? Maila era uppgifter till Mona Davidsson. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till, redigera och eventuellt korta texter. 

Yellow Pages finns även i tryckt format i varje nummer av tidningen Kyrkobladet.