Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill veta vad du tycker!

Svara på enkäten och hjälp oss bli bättre i vår kommunikation.

Vi lever i en tid som rör sig snabbt, snabbare än vi kunnat föreställa oss för bara några år sedan. Det ställer krav på individen, att ta till sig ny kunskap och vara positiv till förändring. Det ställer också krav på organisationer och företag att vara lyhörda inför önskemål och förslag. Hur vill du helst få information om vad som händer i vår församling, i vår kyrka? Vi vill också veta vad du som läsare tycker om Kyrkobladet. Läser du allt, bara vissa delar eller inget alls? Vad tycker du om, vad hoppar du över? Svaren på enkäten hjälper oss att planera arbetet med Kyrkobladet och vår övriga kommunikation. Fyll i formuläret här intill senast 15 december. Stort tack för dina synpunkter!

Hur stor del av Kyrkobladet läser du?

Markera det innehåll du uppskattar mest i det senaste numret (nr 3/2018):

Jag läser helst Kyrkobladet:

Hur får du information om vad som händer i församlingen?

Hur vill du få information om vad som händer i församlingen?

Hur ofta besöker du kyrkan?

Jag är: